Nisan 2017

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

2017 NİSAN AYI MECLİS KARARI

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

Karar Tarihi

 

Karar No

35

Gündem No

 

                                              

Konu  

 

Müdürlüğü

Fen işleri Müdürlüğü

Evrak Tarih ve No

 

   Toprakkale Belediye Meclisinin 2017 yılı Nisan ayı 4.Birleşiminin 1.Oturumu  07.04.2017 tarih ve Cuma günü saat 09.00’ da yaptığı toplantısında alınan 2017–35 sayılı kararıdır.

 

           KONU   : 3.Etap Revizyon İmar planına 28 adet İtiraz dilekçesi.

            TEKLİF : Fen İşleri Müdürlüğünün 20.03.2017 tarih ve 296 sayılı;

 

 

“BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

 

             Belediyemiz sınırları içerisinde,  Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Dağıstan Mahallesi 3.Etap Revizyon İmar Planı Belediye meclisince uygun görülerek onanmış olup, 3.Etap Revizyon İmar Planına 28 adet itiraz dilekçesinin mecliste görüşülmesi.

 

           Gereğini arz ederim. Şeklindeki teklif okunarak müzakere edildi.

 

 

            KARAR :

 

          Belediyemiz sınırları içerisinde,  Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Dağıstan Mahallesi 3.Etap Revizyon İmar Planı Belediye meclisince uygun görülerek onanmış olup, 3.Etap Revizyon İmar Planına 28 adet itiraz dilekçesinin görüşülmesi için, İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

     İbrahim DEMİRCİ                             Mustafa POLAT                        Ramazan ARISAN

            Belediye Başkanı                                      Kâtip Üye                                       Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

Karar Tarihi

 

Karar No

36

Gündem No

 

                                           

Konu  

 

Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Evrak Tarih ve No

 

   Toprakkale Belediye Meclisinin 2017 yılı Nisan ayı 4.Birleşiminin 1.Oturumu  07.04.2017 tarih ve Cuma günü saat 09.00’ da yaptığı toplantısında alınan 2017–36 sayılı kararıdır.

 

          KONU   :  4.Etap Revizyon İmar Planına 11.Adet İtiraz dilekçesi.

           TEKLİF :  Fen İşleri Müdürlüğünün 20.03.2017 tarih ve 297 sayılı;

 

 

 

“BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

 

 

            Belediye sınırları içerisinde Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Kışla Mahallesinin bir kısmı ile Kumarlı mahallesi 4 Etap Revizyon İmar Planı Belediye meclisince uygun görülerek onanmış olup,4.Etap Revize İmar Planına 11 adet İtiraz dilekçesinin mecliste görüşülmesi.

 

            Gereğini  arz  ederim. Şeklindeki  teklif okunarak  müzakere edildi.

 

 

           KARAR :

 

            Belediye sınırları içerisinde Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Kışla Mahallesinin bir kısmı ile Kumarlı mahallesi 4 Etap Revizyon İmar Planı Belediye meclisince uygun görülerek onanmış olup,4.Etap Revize İmar Planına 11 adet İtiraz dilekçesinin görüşülmesi için İmar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

            

 

 

 

 

     İbrahim DEMİRCİ                             Mustafa POLAT                         Ramazan ARISAN

            Belediye Başkanı                                      Kâtip Üye                                       Kâtip Üye

 

 

              

 

 

 

 

 

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

Karar Tarihi

 

Karar No

37

Gündem No

 

                                                  

Konu  

Arıtma Tesisi Hakkında.

Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Evrak Tarih ve No

  1. / 317

   Toprakkale Belediye Meclisinin 2017 yılı Nisan ayı 4.Birleşiminin 1.Oturumu  07.04.2017 tarih ve Cuma günü saat 09.00’ da yaptığı toplantısında alınan 2017–37 sayılı kararıdır.

 

            KONU    : Arıtma Tesisi Hakkında.

           TEKLİF : Fen İşleri Müdürlüğünün  22.03.2017 tarih ve 317 sayılı;

 

 

            “BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

             İlçemiz Toprakkale Belediyesi ile Tüysüz Belediyesi arasında Kanalizasyon ve atık suların arıtılması için atık su arıtma tesisine ihtiyaç duyulmaktadır.Tüm bu ihtiyaçların yapılabilmesi için Toprakkale Belediyesi ve Tüysüz Belediyesinin ortak çalışma yapması gerekmektedir. Atık su arıtma tesisinin yeri, İlçemiz sınırları dahilinde olduğu için, bu işlemlerin yürütülmesi amacıyla Belediye Başkanı İbrahim DEMİRCİ’ ye imza yetkisi verilmesinin görüşülmesi.   

 

             Gereğini  arz  ederim. Şeklindeki  teklif okunarak  müzakere edildi.

 

 

           KARAR :

                   

          İlçemiz Toprakkale Belediyesi ile Tüysüz Belediyesi arasında Kanalizasyon ve atık suların arıtılması için atık su arıtma tesisine ihtiyaç duyulmaktadır.Tüm bu ihtiyaçların yapılabilmesi için Toprakkale Belediyesi ve Tüysüz Belediyesinin ortak çalışma yapması gerekmektedir. Atık su arıtma tesisinin yeri, İlçemiz sınırları dahilinde olduğu için, bu işlemlerin yürütülmesi amacıyla Belediye Başkanı İbrahim DEMİRCİ’ ye imza yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.  

 

 

 

 

 

 

     İbrahim DEMİRCİ                             Mustafa POLAT                         Ramazan ARISAN

            Belediye Başkanı                                      Kâtip Üye                                       Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

Karar Tarihi

 

Karar No

38

Gündem No

 

                                                  

Konu  

2016 Yılı Denetim Raporu.

Müdürlüğü

 Mali Hizmetler Müdürlüğü                

Evrak Tarih ve No

 

   Toprakkale Belediye Meclisinin 2017 yılı Nisan ayı 4.Birleşiminin 1.Oturumu  07.04.2017 tarih ve Cuma günü saat 09.00’ da yaptığı toplantısında alınan 2017–38 sayılı kararıdır.

 

             KONU     :  2016 Yılı Denetim Raporu.                       

           TEKLİF  :  Mali Hizmetler Müdürlüğünün  24.03.2017 tarih ve 82 sayılı;

 

       

 

“BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

            Belediyemizin 2016 mali yılına ait denetim raporunun mecliste görüşülmesi.

          Gereğini  arz  ederim. Şeklindeki  teklif okunarak  müzakere edildi.

 

 

           KARAR :

 

           Belediye Başkanı İbrahim DEMİRCİ 5393 sayılı kanunun 25.maddesi gereğince 2016 yılı denetim komisyon raporunu Mali Hizmetler Müdürü Yusufhan KOCA tarafından madde madde meclise okundu. Meclis Üyelerine 2016 yılı Denetim Raporu  verildi. Başkanlıkça bu hususta söz isteyen meclis üyesi olup olmadığı soruldu. Söz isteyen meclis üyesi bulunmadığından, 2016 Mali yılı denetim raporu Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.

 

 

 

 

 

           

      İbrahim DEMİRCİ                            Mustafa POLAT                         Ramazan ARISAN

              Belediye Başkanı                                    Kâtip Üye                                       Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

Karar Tarihi

 

Karar No

39

Gündem No

 

                                                  

Konu  

 

Müdürlüğü

 Yazı İşleri Müdürlüğü                 

Evrak Tarih ve No

 

   Toprakkale Belediye Meclisinin 2017 yılı Nisan  ayı 4.Birleşiminin 1.Oturumu  07.04.2017 tarih ve Cuma günü saat 09.00’ da yaptığı toplantısında alınan 2017–39 sayılı kararıdır.

 

              KONU     :  3.Adet İmar Komisyonu Seçimi.

              TEKLİF  : Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.03.2017 tarih ve 312 sayılı;

 

 

 

“BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

 

           5393 sayılı Belediye kanununun 24.maddesi gereğince, Bir yıllık süre için 3 Adet İmar Komisyonu seçilmesi hususunda;

           Gereğini arz ederim. Şeklindeki teklif okunarak müzakere edildi.

 

 

             KARAR :

           

            Başkan İbrahim DEMİRCİ  İmar komisyonunda görev almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Mustafa POLAT, Hakan UYDURAN ve Hacı YILMAZ görev almak istediklerini söyledi. Yapılan açık oylama  sonucunda, Mustafa POLAT, Hakan UYDURAN  ve  Hacı YILMAZ  İmar  Komisyonu üyesi seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

      İbrahim DEMİRCİ                            Mustafa POLAT                         Ramazan ARISAN

              Belediye Başkanı                                     Kâtip Üye                                      Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  T.C.

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

Karar Tarihi

 

Karar No

40

Gündem No

 

                                                  

Konu  

 

Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü                 

Evrak Tarih ve No

 

   Toprakkale Belediye Meclisinin 2017 yılı Nisan ayı 4.Birleşiminin 1.Oturumu  07.04.2017 tarih ve Cuma günü saat 09.00’ da yaptığı toplantısında alınan 2017–40 sayılı kararıdır.

 

         KONU     :  3.Adet Plan ve Bütçe Komisyonu Seçimi.

          TEKLİF   :  Yazı İşleri Müdürlüğünün  24.03.2017 tarih  ve  313  sayılı;

 

                                                                      

“BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

 

            5393 sayılı Belediye kanunu’nun 24.maddesi gereğince, Bir yıllık süre için 3 Adet Plan ve Bütçe Komisyonu seçilmesi hususunda

           Gereğini arz ederim. Şeklindeki teklif okunarak müzakere edildi.

 

 

           KARAR :

 

          

            Başkan İbrahim DEMİRCİ  Plan ve Bütçe  komisyonunda görev almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Mehmet EVCİMEN, Mehmet KAYACIK ve Dursun YAVUZ görev almak istediklerini söyledi. Yapılan açık oylama  sonucunda, Mehmet EVCİMEN, Mehmet KAYACIK ve Dursun YAVUZ  Plan ve Bütçe  Komisyonu üyesi seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

        

      İbrahim DEMİRCİ                            Mustafa POLAT                         Ramazan ARISAN

              Belediye Başkanı                                     Kâtip Üye                                      Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

Karar Tarihi

 

Karar No

41

Gündem No

 

                                                  

Konu  

 

Müdürlüğü

 Yazı İşleri Müdürlüğü                 

Evrak Tarih ve No

 

   Toprakkale Belediye Meclisinin 2017 yılı Nisan ayı 4.Birleşiminin 1.Oturumu  07.04.2017 tarih ve Cuma günü saat 09.00’ da yaptığı toplantısında alınan 2017–41 sayılı kararıdır.

 

         KONU     :  2.Adet Encümen Üyesi Seçimi.

        TEKLİF   : Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.03.2017 tarih ve  314  sayılı;

 

                                                       

“BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

          5393 sayılı Belediye Kanunu’nun  33 maddesi gereğince, Bir yıllık sure için gizli oyla  2.Adet Encümen üyesi seçilmesi hususunda;

        Gereğini arz ederim. Şeklindeki teklif okunarak müzakere edildi.

 

 

        K ARAR :

 

         Başkan İbrahim DEMİRCİ 2.adet encümen üyesi seçimi için müzakeresine geçildi. Başkanlıkça aday olmak isteyen meclis üyesi olup, olmadığı soruldu. Aziz YETER ve Ramazan ARISAN adayım dediler. 2.adet encümen üyesi seçimi gizli oylama yapılması için oy pusulaları dağıtıldı. Yapılan oylama ve tasnif neticesinde Aziz YETER 10  Oy, Ramazan ARISAN 10  Oy almış bulunduklarından, Aziz YETER ve Ramazan ARISAN 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesinin (b)bendine istinaden Encümen Üyesi seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.  

 

 

 

 

 

 

       İbrahim DEMİRCİ                           Mustafa POLAT                         Ramazan ARISAN

              Belediye Başkanı                                      Kâtip Üye                                     Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

Karar Tarihi

 

Karar No

42

Gündem No

 

                                                  

Konu  

2016 yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

Müdürlüğü

 Yazı İşleri Müdürlüğü               

Evrak Tarih ve No

 

   Toprakkale Belediye Meclisinin 2017 yılı Nisan ayı 4.Birleşiminin 1.Oturumu  07.04.2017 tarih ve Cuma günü saat 09.00’ da yaptığı toplantısında alınan 2017–42 sayılı kararıdır.

 

           KONU     : 2016 yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

           TEKLİF  : Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.03.2017 tarih ve  315  sayılı;

 

                                                       

“BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

          2016 yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporunun görüşülmesi  hususunda;

 

            Gereğini arz ederim. Şeklindeki teklif okunarak müzakere edildi.

 

 

          K ARAR :

 

          Başkan İbrahim DEMİRCİ  5393 sayılı Belediye  Kanununun 19 Maddesine göre  konu beni ilgilendirdiği için Meclise Başkanlık yapmak üzere 1.Meclis Başkan Vekili Mustafa POLAT’ ı davet ediyorum dedi. 1’nci Meclis Başkan  vekili Mustafa POLAT  hazırlanan 2016 mali yılı  Başkanlık faaliyet raporunun okunmasını talep etti. Yazı İşleri Müdürü Bestami UYUTMAZ meclis üyelerine hitaben.2016 Başkanlık faaliyet raporu madde madde okundu. Başkanlıkça 2016 Mali Yılı Başkanlık Faaliyet raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz  isteyen  meclis  üyesi  bulunmadığından, 1’nci Başkan vekili Mustafa POLAT tarafından oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2016  yılı başkanlık faaliyet raporu   oy birliği ile kabul edildi. 

           1’ nci Meclis Başkan Vekili Mustafa POLAT Meclis Üyelerine teşekkür ederek, Meclise Başkanlık yapmak üzere Belediye Başkanı İbrahim DEMİRCİ’ yi davet ederek meclisteki yerini aldı.

 

 

 

 

 

 

       İbrahim DEMİRCİ                           Mustafa POLAT                         Ramazan ARISAN

              Belediye Başkanı                                      Kâtip Üye                                     Kâtip Üye

 

                       

 

 

 

 

 

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

Karar Tarihi

 

Karar No

43

Gündem No

 

                                                  

Konu  

Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Kardeş Belediye Olunması.

Müdürlüğü

 Yazı İşleri Müdürlüğü                 

Evrak Tarih ve No

 

   Toprakkale Belediye Meclisinin 2017 yılı Nisan ayı 4.Birleşiminin 1.Oturumu  07.04.2017 tarih ve Cuma günü saat 09.00’ da yaptığı toplantısında alınan 2017–43 sayılı kararıdır.

 

         KONU     : Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Kardeş Belediye Olunması.

        TEKLİF   : Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.03.2017 tarih ve  320  sayılı;

 

 

                                                       

“BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

        

          Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Kardeş Belediye Olunması hususunda;

 

           Gereğini arz ederim. Şeklindeki teklif okunarak müzakere edildi.

 

 

          K ARAR :

 

          Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Kardeş Belediye Olunması ile ilgili, Belediye meclisinde yapılan müzakere neticesinde; Yurtiçindeki ve İçişleri Bakanlığının izni ile Yurt dışındaki Belediyeler ve Mahalli İdare Birlikleri ile karşılıklı işbirliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirmesine, bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek amacıyla 5393 sayılı kanunun 18/p maddesi ve 75.maddesine göre Belediye görev ve sorumluluk alanına giren konularda, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile karşılıklı işbirliğine, kardeş kent ilişkisi kurulmasına, bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesine, Hatay Büyükşehir  Belediyesi ile Toprakkale Belediyemiz arasında Kardeş Şehir ilişkisi kurulmasına, Gerekli işlemlerin yürütülmesi için karardan bir suretinin Hatay Büyükşehir  Belediyesine gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

       İbrahim DEMİRCİ                           Mustafa POLAT                         Ramazan ARISAN

              Belediye Başkanı                                      Kâtip Üye                                     Kâtip Üye

 

 

 

 

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

Karar Tarihi

 

Karar No

44

Gündem No

 

                                                  

Konu  

Kışla Mahallesi Kısık mevki 5.Etap Revizyon İmar Planı

Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü                

Evrak Tarih ve No

 31.03.2017 tarih ve 348                        

   Toprakkale Belediye Meclisinin 2017 yılı Nisan ayı 4.Birleşiminin 1.Oturumu  07.04.2017 tarih ve Cuma günü saat 09.00’ da yaptığı toplantısında alınan 2017–44 sayılı kararıdır.

 

         KONU     : Kışla Mahallesi Kısık mevki 5.Etap Revizyon İmar Planı

         TEKLİF  : Fen İşleri Müdürlüğünün 31.03.2017 tarih ve 348 sayılı;    

                     

                                                       

“BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

        

          Belediyemiz sınırları içerisinde Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Kışla Mahallesi Kısık mevkinin olduğu bölgedeki 5.Etap Revizyon İmar plan revizyonunun görüşülmesi.

 

          Gereğini  arz  ederim. Şeklindeki  teklif okunarak  müzakere edildi.

 

 

         KARAR :

 

          Belediyemiz sınırları içerisinde Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Kışla Mahallesi Kısık mevkinin olduğu bölgedeki 5.Etap Revizyon İmar plan revizyonunun meclis süresi içerisinde görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

   

 

    

         

 

 

  İbrahim DEMİRCİ                      Mustafa POLAT                          Ramazan ARISAN

              Belediye Başkanı                               Kâtip Üye                                     Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

Karar Tarihi

 

Karar No

45

Gündem No

 

                                                  

Konu  

İmar Planı Tadilatı.

Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü                

Evrak Tarih ve No

 31.03.2017 tarih ve 349                        

   Toprakkale Belediye Meclisinin 2017 yılı Nisan ayı 4.Birleşiminin 1.Oturumu  07.04.2017 tarih ve Cuma günü saat 09.00’ da yaptığı toplantısında alınan 2017–45 sayılı kararıdır.

 

         KONU     : İmar Planı Tadilatı.   

         TEKLİF  : Fen İşleri Müdürlüğünün 31.03.2017 tarih ve 349 sayılı;    

                     

                                                       

“BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

        

       FMB İnşaat Otomotiv. LTD. ŞTİ’nin maliki bulunduğu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 104 parseldeki plan tadilatı teklifinin görüşülmesi.

 

        Gereğini  arz  ederim. Şeklindeki  teklif okunarak  müzakere edildi.

 

 

         KARAR :

 

        FMB İnşaat Otomotiv. LTD. ŞTİ’nin maliki bulunduğu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 104 parseldeki plan tadilatı teklifinin görüşülmesi meclis süresi içerisinde görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

  

 

   

        

 

 

  İbrahim DEMİRCİ                      Mustafa POLAT                          Ramazan ARISAN

              Belediye Başkanı                               Kâtip Üye                                     Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

Karar Tarihi

 

Karar No

46

Gündem No

  1. (Meclis Süresi)

                                                  

Konu  

İmar Komisyon Kararı.

Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü                

Evrak Tarih ve No

 07.04.2017 tarih ve 380                       

   Toprakkale Belediye Meclisinin 2017 yılı Nisan ayı 4.Birleşiminin 2.Oturumu  07.04.2017 tarih ve Cuma günü saat 11.00’ da yaptığı toplantısında alınan 2017–46 sayılı kararıdır.

 

         KONU     : İmar Komisyon Kararı.   

         TEKLİF  : Fen İşleri Müdürlüğünün 07.04.2017 tarih ve 380  sayılı;    

                     

                                                       

“BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

           

         Belediyemiz sınırları içerisinde Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Kışla Mahallesi Kısık mevkinin olduğu bölgedeki 5.Etap Revizyon İmar plan revizyonunun 07.04.2017 tarih ve 12 nolu İmar Komisyon kararının  mecliste görüşülmesi  hususunda;

        Gereğini  arz  ederim. Şeklindeki  teklif okunarak  müzakere edildi.

 

 

         İMAR KOMİSYON KARARI:

 

         Toprakkale İlçesi Kışla Mahallesi Kısık mevkindeki plan revizyonu talebi, Komisyonumuzca plan paftası üzerindeki inceleme yapılarak bir sakınca olmadığı görülerek talebin kabulüne.

 

 

         KARAR :

 

         Belediyemiz sınırları içerisinde Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Kışla Mahallesi Kısık mevkinin olduğu bölgedeki 5.Etap Revizyon İmar plan revizyonunun Onanmasına oy birliği ile karar verildi.

  

 

   

        

 

 

  İbrahim DEMİRCİ                      Mustafa POLAT                          Ramazan ARISAN

              Belediye Başkanı                               Kâtip Üye                                     Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

Karar Tarihi

 

Karar No

47

Gündem No

  1. (Meclis Süresi)

                                                  

Konu  

İmar Komisyon Kararı.

Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü                

Evrak Tarih ve No

 07.04.2017 tarih ve 379                       

   Toprakkale Belediye Meclisinin 2017 yılı Nisan ayı 4.Birleşiminin 2.Oturumu  07.04.2017 tarih ve Cuma günü saat 11.00’ da yaptığı toplantısında alınan 2017–47 sayılı kararıdır.

 

         KONU     : İmar Komisyon Kararı.   

         TEKLİF  : Fen İşleri Müdürlüğünün 07.04.2017 tarih ve 379  sayılı;    

                     

                                                       

“BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

 

           Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Atatürk caddesi cepheli Parsel No:104-105-106-107-108-109 Nolu parsel ile ilgili 07.04.2017 tarih ve 2017/13 nolu İmar komisyon kararının görüşülmesi hususunda;

           Gereğini  arz  ederim. Şeklindeki  teklif okunarak  müzakere edildi.

 

 

         İMAR KOMİSYON KARARI:

 

          Toprakkale İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Atatürk caddesi cepheli Parsel No:104-105-106-107-108-109 Nolu alanda kendi içinde istenilen plan değişikliği talebi  komisyonumuzca plan paftası üzerinde yapılan incelemede plan değişikliği yapılmasında bir sakınca olmadığından talebin kabulüne.

 

        

         KARAR :

 

         FMB İnşaat Otomotiv. LTD. ŞTİ’nin maliki bulunduğu,  Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Atatürk caddesi cepheli 104-105-106-107-108-109 Nolu parseldeki İmar plan tadilatının Onanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

   

        

 

 

  İbrahim DEMİRCİ                      Mustafa POLAT                          Ramazan ARISAN

              Belediye Başkanı                               Kâtip Üye                                     Kâtip Üye

 

 

 

 

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

Karar Tarihi

 

Karar No

48

Gündem No

  1. (Ek:1)

                                                  

Konu  

İmar Komisyon Kararı.

Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü                

Evrak Tarih ve No

 07.04.2017 tarih ve 381                       

   Toprakkale Belediye Meclisinin 2017 yılı Nisan ayı 4.Birleşiminin 2.Oturumu  07.04.2017 tarih ve Cuma günü saat 11.00’ da yaptığı toplantısında alınan 2017–48 sayılı kararıdır.

 

         KONU     : İmar Komisyon Kararı.   

         TEKLİF  : Fen İşleri Müdürlüğünün 07.04.2017 tarih ve 381  sayılı;    

                     

                                                       

“BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

 

           Gündem maddesinde bulunmayan, Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Çamlıkevler Mahallesi  283 Ada 24-25 Parsellerle ilgili  24.03.2017 tarih ve 2017/11 nolu İmar komisyon kararının görüşülmesi hususunda;

           Gereğini  arz  ederim. Şeklindeki  teklif okunarak  müzakere edildi.

 

 

         İMAR KOMİSYON KARARI:

 

          Toprakkale İlçesi Çamlıkevler mahallesi ada 283 parsel 24 ve 25 parseller içerisindeki trafo yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili, Plan paftası üzerinde yaptığımız çalışma neticesinde trafo yerlerinin adanın batı tarafındaki 10 metrelik imar yoluna paralel konulmasına, komisyonumuzca uygun olduğundan talebin kabulüne.

         

         KARAR :

 

          Gündem maddesinde bulunmayan, Gündem sonunda görüşülmesine karar verilen, Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Çamlıkevler Mahallesi  283 Ada 24-25 Parsellerle ilgili  Trafo yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili, İmar Plan Tadilatının Onanmasına oy birliği ile karar verildi.

   

        

 

 

 

  İbrahim DEMİRCİ                      Mustafa POLAT                          Ramazan ARISAN

              Belediye Başkanı                               Kâtip Üye                                     Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

Karar Tarihi

 

Karar No

49

Gündem No

  1. (Ek:2)

                                                  

Konu  

İmar Komisyon Kararı.

Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü                

Evrak Tarih ve No

 07.04.2017 tarih ve 382                       

   Toprakkale Belediye Meclisinin 2017 yılı Nisan ayı 4.Birleşiminin 2.Oturumu  07.04.2017 tarih ve Cuma günü saat 11.00’ da yaptığı toplantısında alınan 2017–49 sayılı kararıdır.

 

         KONU     : İmar Komisyon Kararı.   

         TEKLİF  : Fen İşleri Müdürlüğünün 07.04.2017 tarih ve 382  sayılı;    

                     

                                                       

“BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

           Gündem maddesinde bulunmayan,Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Karataş Mahallesi  356 ada  4 ve 5 nolu parselle ilgili 13.03.2017 tarih ve 2017/10 nolu İmar komisyon kararının görüşülmesi hususunda;

           Gereğini  arz  ederim. Şeklindeki  teklif okunarak  müzakere edildi.

 

 

         İMAR KOMİSYON KARARI:

         Bahse konu incelememiz sonucunda, aynı ada içerisinde 356 ada 8 nolu parseldeki 18.03.2017 tarih ve 2015/32 sayılı ruhsat ile 356 ada 3 nolu parsel içindeki ruhsatlı konutların ve ekli imar krokisinde parsellerin cephe aldığı yoldan verilen çekme mesafelerinin 3 metre olduğu görülmüştür. Buna göre talep edilen çekme mesafesi 3.80  ve 3.20 olarak komisyonumuzca ekli bulunan İmar krokisi çıktısına gore talep komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 

         KARAR :

 

        Gündem maddesinde bulunmayan, Gündem sonunda görüşülmesine karar verilen,  Osmaniye İli Torakkale İlçesi Karataş Mahallesi 356 ada  4 ve 5 Nolu Parsellerin sahibi olan Urkiye UYGUN aynı ada  da komşu parseli olan önceden ruhsatlanmış olan 356 ada 3 nolu parselin sahip olduğu çekme mesafelerini emsal göstererek aynı çekme mesafelerinin kendi parseli içinde uygulamasını talep etmektedir. 356 ada 3 ve 8 nıolu parselin çekme mesafelerini 3. Metre olduğu görülmüştür.Buna göre talep edilen çekme mesafesi 3.80 ve 3.20 olarak 356 ada 4 ve 5 nolu  parselede çekme mesafelerin emsal gösterilmesine oy birliği ile karar verildi.

     

 

 

        

 

  İbrahim DEMİRCİ                      Mustafa POLAT                          Ramazan ARISAN

              Belediye Başkanı                               Kâtip Üye                                     Kâtip Üye

 

                 

 

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ

Karar Tarihi

 

Karar No

50

Gündem No

  1. (Ek:3)

                                                  

Konu  

İmar Komisyon Kararı.

Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü                

Evrak Tarih ve No

 07.04.2017 tarih ve 383                       

   Toprakkale Belediye Meclisinin 2017 yılı Nisan ayı 4.Birleşiminin 2.Oturumu  07.04.2017 tarih ve Cuma günü saat 11.00’ da yaptığı toplantısında alınan 2017–50 sayılı kararıdır.

 

         KONU     : İmar Komisyon Kararı.   

         TEKLİF  : Fen İşleri Müdürlüğünün 07.04.2017 tarih ve 383  sayılı;    

                     

                                                       

“BAŞKANLIK MAKAMI’NA

 

          Gündem maddesinde bulunmayan,     Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Karataş Mahallesi  335 ve 336  Ada parselle ilgili 10.03.2017  tarih ve 2017/09 nolu İmar komisyon kararının görüşülmesi hususunda;

           Gereğini  arz  ederim. Şeklindeki  teklif okunarak  müzakere edildi.

 

 

         İMAR KOMİSYON KARARI:

         Toprakkale İlçesi Karataş Mahallesi ada 335 ve 336 arasındaki mevcut imar planındaki 10 metrelik yolun batı kısmına doğru kaydırılması talebi, Komisyonumuzda daha önceki aylardan sevkli dosyaların  çoğunluğundan dolayı mevcut dosya ileri aylara ertelenmiştir.

 

         KARAR :

 

         Gündem maddesinde bulunmayan, Gündem sonunda görüşülmesine karar verilen, Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Karataş mahallesi 335 Ada ile 336 Ada arasındaki 10 metrelik yolun batıya doğru kaydırılarak 336 adadaki parselin yapı yapılmaya  uygun hale getirilmesi, Komisyonumuzun yoğunluğu nedeni ile bakılamadığından İleriki aylarda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

        

     

 

 

   

        

 

  İbrahim DEMİRCİ                      Mustafa POLAT                          Ramazan ARISAN

              Belediye Başkanı                               Kâtip Üye                                     Kâtip Üye