Meclis Kararları

EKİM 2017

 

 

           

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

 

KARARIN KONUSU

80

 

(Gündemin 1.Maddesi).Toprakkale İlçesi Karataş Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Yüksel Uluğ Stadyumu yanından, S.S 43 Nolu Kooperatife İrtibat Bürosu verilmesine oy birliği ile karar verildi.

81

 

(Gündemin 2.Maddesi). Başkan İbrahim DEMİRCİ  İmar komisyonunda görev almak isteyen olup, olmadığı soruldu.Meclis Üyesi Hakan UYDURAN Hacı YILMAZ’ ı teklif ediyorum dedi. Başkanlıkca açık oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda Hacı YILMAZ  İmar komisyonu  Üyesi seçilmesine oy birliği ile karar verildi.     

82

 

(Gündemin 3.Maddesi) Osmaniye İli, Toprakkale İlçesi, Kışla Mahallesi, Kısık Mevkii, Küçük Sanayi Sitesi İmar Planı 07.04.2017 tarih ve 2017/46 sayılı Meclis Kararı ile değiştiğinden, 04.07.2017 tarih ve 2017/183 sayılı Belediye Encümen Kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. maddesi Uygulandığından;  04.02.2014 tarih ve 2014/12 Sayılı Meclis Kararı ile Cadde ve Sokak ismi verilen yerlerin, yeri ve yönü değiştiğinden ayrıca yeni Cadde ve Sokak ismi verilmesinden dolayı, Osmaniye İli, Toprakkale İlçesi, Kışla Mahallesi, Kısık Mevkiinde; 107. Sokak, 109. Sokak,111. Sokak, 113. Sokak, 115. Sokak, 116. Sokak,117. Sokak, 118. Sokak, 119. Sokak,120. Sokak, 121. Sokak, 122. Sokak, 123. Sokak, 124. Sokak, 125. Sokak, 126. Sokak, 127. Sokak, 128. Sokak, 129. Sokak, 131. Sokakların ekteki Krokiye göre Yer ve Yönünün değiştirilmesine, 130. Sokak, 132. Sokak, Mustafa Kemal ATATÜRK Caddesi, Halide Edip ADIVAR Caddesi, Mehmet Akif ERSOY Caddesi, Tayyar  Rahmiye Caddesi isimlerin verilmesine Oy birliğiyle karar verildi.

83

 

(Gündemin 4.Maddesi)  Gündem maddessinde bulunmayan, Gündem sonunda görüşülmesine karar verilen, İlçemiz sınırları içerisinde Çamlıkevler Mahallesi, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 230, 231, 232, 233, 234, 287 Ada ve 329 Ada, 60, 61 Parselleri bulunduğu  95.325,00 m² alanda İmar Plan Tadilatı (Değişikliği)’ nin yapılması için, İmar Komisyonuna havale edilmesinine oy birliği ile karar verildi.

84

 

(Gündemin 5.Maddesi) Gündem maddessinde bulunmayan, Gündem sonunda görüşülmesine karar verilen,  İlçemiz sınırları içerisnde, Kışla Mahallesi 449 Ada, 1 Parsel ve 459 Ada 1 Parsellerin bulunduğu 34.520,00 m²’ lik alanda İmar Planı Tadilatı Değişikliğinin yapılması için, İmar Komisyonuna havale edilmesinine oy birliği ile karar verildi.

85

 

(Gündemin 6.Maddesi)Gündem maddesinde bulunmayan, Gündem sonunda görüşülmesine karar verilen, Tepe Mahallesi 30-L-III-C, 29-LII-A paftalarını kapsayan  İlçemiz sınırları içerisinde, Tepe Mahallesi 30-L-III-C, 29-LII-A paftalarını kapsayan  133.000,00  m² ’ lik alanda İmar planı tadilatı (Değişikliği) ’ nin yapılması için, İmar Komisyonuna havale edilmesinine oy birliği ile karar verildi.

 Meclis Başkanı gündem maddesinde görüşülecek başka madde olmadığından, 2017  Kasım ayı Birleşimini  03.Kasım 2017 Cuma günü saat: 09.00’ da  Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın Zemin  Katındaki Toplantı Salonunda yapılmasını belirterek oturumu kapattı. 06/10/2017 – Saat: 10.20

 

      İbrahim DEMİRCİ                             Mustafa POLAT                         Ramazan ARISAN

 

      Belediye Başkanı                              Kâtip Üye                                       Kâtip Üye                        

 

 EYLÜL 2017

 

           

KARAR NO

KARAR TARİHİ

 

KARARIN KONUSU

77

 

(Gündemin 1.Maddesi) Belediye Meclisinin 03.05.2012 tarih ve 2012/28 sayılı kararı doğrultusunda, Kumarlı Mahallesi 382 Ada, 23 Parselde İmar Plan değişikliğinin İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

78

 

(Gündemin 2.Maddesi)İlçemiz Çamlıkevler Mahallesi, Topçu Bayırı Bulvarı, Zeytinlibel Caddesi, Şehit Ömer HALİSDEMİR Caddesi, Mevlana Caddesi isimlerinin verilmesine, Karataş Mahallesi, 7’nci Cadde isminin değiştirilerek Mehmet Çıtırık Bulvarı isminin verilmesine. Kazım KARABEKİR Sokak, Halil UYDURAN İsminin değiştirilerek Turgut ÖZAL  Sokak isminin verilmesi. Adnan MENDERES  Sokak, İsmet İNÖNÜ Sokak, Papatya Sokak, Karanfil Sokak, Yonca Sokak, Menekşe Sokak, Gül Sokak, Manolya Sokak, Lale Sokak, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Akasya Sokak verilmesine.Kışla Mahallesi Kale Bulvarı isminin değiştirilerek, Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı isminin verilmesine oy birliği karar verildi.

79

 

(Gündemin 3.Maddesi-(EK:1)) Meftune ÖZDOKUR’un  plan değişikliği talebi, 441 Ada, 5 Parselin plan paftasına bakılarak  parkın ada ve parsel içinde kalmak şartıyla parselin kuzey tarafına konulmasına, 10 metrelik kuzey-güney cepheli yolun, doğu-batı cephesine konulmasına vatandaşın talebinin kısmi olarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

  Meclis Başkanı gündem maddesinde görüşülecek başka madde olmadığından, 2017  Ekim ayı Birleşimini  06.Ekim 2017 Cuma günü saat: 09.00’ da  Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın Zemin  Katındaki Toplantı Salonunda yapılmasını belirterek oturumu kapattı. 08/09/2017 – Saat: 11.10

 

 İbrahim DEMİRCİ                        Mustafa POLAT                          Ramazan ARISAN

  Belediye Başkanı                              Kâtip Üye                                        Kâtip

 

 

 AĞUSTOS 2017   

KARAR NO

KARAR TARİHİ

 

KARARIN KONUSU

74

 

(Gündemin 1.Maddesi) Toprakkale İlçesi sınırları  içerisinde faaliyet gösteren  T-M ve S Plakalı araçların devirlerinde uygulanacak ücret tarifesi KDV Dahil  aşağıya çıkartılmıştır.

T Plaka araçlar

Taksimetre açılış ücretinin 100. Katı

M Plakalı araçlar alanlar için

  1. 500.Katı

M Plakalı araçlar satanlar için

  1. 200.Katı

S Plakalı araçlar

  1. 3.Katı

Özel izin belgesi

 

Araç uygunluk belgesi (S Plakalı araç)

  50.TL

(T) Plaka yıllık çalışma ücreti (ruhsat)

 

Taksi durakları yıllık ruhsat vize ücreti

 

 

     Yukarıda yazılan T-M ve S Plakalı araçların devirlerinde uygulanacak ücret gelirleri tarifesi  oy birliği ile kabul edildi.

75

 

(Gündemin 2.Maddesi)İlçemiz sınırları içerisinde, Kışla Mahallesinde bulunan tapuda, Tepe Mahallesi 409 Ada 44, 45 Parseli kapsayan alanda, İlave İmar Planının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8-b maddesi gereğince  İmar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

76

 

(Gündemin 3.Maddesi)  İçme suyu kuyularında kullanılan Elektrik Enerji Bedeli borcu işinde kullanılmak üzere Türkiye İş Bankası A.Ş  Osmaniye İli Atatürk Caddesi Şubesinden 200.000,00 (İkiyüzbin) TL (Faiz hariç) kredi kullanılmasına.Krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İbrahim DEMİRCİ’ nin yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından, 09.08.2017 Çarşamba günü saat: 09.00’daki Olağanüstü toplantısı Başkanın kapanış konuşmasıyla son verildi.

 İbrahim DEMİRCİ                       Mustafa POLAT                         Ramazan ARISAN

 Belediye Başkanı                            Kâtip Üye                                  Kâtip Üye

 

 TEMMUZ 2017    

KARAR NO

KARAR TARİHİ

 

KARARIN KONUSU

71

 

(Gündemin 1.Maddesi)İlçemiz sınırları içerisinde, Çamlıkevler Mahallesi ile Kışla Mahallesinin bir kısmını kapsayan alanda 5.Etap Revizyon İmar Planının,3194 Sayılı İmar Kanununun 8-b maddesi gereğince, İmar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

72

 

(Gündemin 2.Maddesi)İlçemiz sınırları içerisinde, Kışla Mahallesinde bulunan tapuda, Tepe Mahallesi 409 Ada 44, 45 Parseli kapsayan alanda, İlave İmar Planının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8-b maddesi gereğince  İmar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

73

 

(Gündemin 3.Maddesi) Toprakkale çiftçi malları koruma başkanlığına 4081 sayılı yasaya göre  hizmet verebilmesi için istifa eden üyelerinin yerine,   5 adet asil, 5 adet yedek üye seçilmesi ile ilgili, Belediyemizden ilan edilmiş,  belediyemize müracaat eden  üye olmadığından dolayı seçim yapılmamış olup, İlçe Gıda ve Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bilgi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Meclis Başkanı gündem maddesinde görüşülecek başka madde olmadığından, 2017 Ağustos ayı meclis tatil olduğundan, 2017  Eylül ayı Birleşimini  08.Eylül 2017 Cuma günü saat: 09.00’ da  Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın Zemin  Katındaki Toplantı Salonunda yapılmasını belirterek oturumu kapattı. 07/07/2017 – Saat: 10.20 

İbrahim DEMİRCİ                       Mustafa POLAT                         Ramazan ARISAN

Belediye Başkanı                                 Kâtip Üye                                    Kâtip

 

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

 

KARARIN KONUSU

67

 

(Gündemin 12.Maddesi Ek:6)  Gündem maddesinde bulunmayan, Gündem sonunda görüşülmesine karar verilen, Kışla ve Kumarlı Mahalleleri  4 Etap Revize imar planına yapılan 13 adet itiraz dilekçeleri ile ilgili İmar Komisyon Kararları aşağıya çıkartılmıştır.

1- Hacı Durdu UYDURAN’ ın 07.02.2017 tarih ve 44 sayılı itiraz dilekçesinde, 08.05.2017 tarih ve 2017/43 sayılı İmar Komisyon Kararında, Toprakkale ilçesi Kumarlı mahallesi 389 ada 35 parselde kayıtlı arsanın komisyonumuzca yapılan çalışmada plan paftaları üzerindeki inceleme neticesinde arsanın ortasından geçen 10 metrelik yolun komşu sınıra çekilmesi ile yolun doğu tarafına doğru kaydırılarak itirazın kısmi kabulüne;

KARAR: Toprakkale ilçesi Kumarlı Mahallesi 389 ada 35 parselde kayıtlı arsanın komisyonca yapılan çalışmada plan paftaları üzerindeki inceleme neticesinde arsanın ortasından geçen 10 metrelik yolun komşu sınıra çekilmesi ile yolun doğu tarafına doğru kaydırılarak itirazın kısmi kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2- Fettah SARISOY’ un 20.02.2017 tarih ve 66 sayılı itiraz dilekçesinde, 09.05.2017 tarih ve 2017/44 sayılı İmar Komisyon Kararında, Toprakkale ilçesi Kışla mahallesi Patoglu Sokak 1 ada, 1303 parselde kayıtlı arsanın komisyonumuzca yapılan çalışmada plan paftaları üzerindeki inceleme neticesin arsanın ortasından geçen 10 metrelik güney-kuzey cepheli imar yolunun kaldırılarak aynı ada içerisinde doğu-batı cepheli 10 metrelik yol uygun olduğundan talebin kısmi kabulüne.

KARAR: Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi Patoglu Sokak 1 ada, 1303 parselde kayıtlı arsanın komisyonumuzca yapılan çalışmada plan paftaları üzerindeki inceleme neticesin arsanın ortasından geçen 10 metrelik güney-kuzey cepheli imar yolunun kaldırılarak aynı ada içerisinde doğu-batı cepheli 10 metrelik yol uygun olduğundan talebin kısmi kabulüne oy birliği karar verildi.

3- Fatma BOZKURT’ un 23.02.2017 tarih ve 75 sayılı itiraz dilekçesinde, 10.05.2017 tarih ve 2017/45 sayılı İmar Komisyon Kararında,  Toprakkale ilçesi Kışla ve Kumarlı mahallesi 387 ada, 1, 383 Ada, 3  parselde kayıtlı arsanın komisyonumuzca yapılan çalışmada plan paftaları üzerindeki inceleme neticesinde  arsanın 2012 imar planına dönüştürülmesi hususu Komisyonumuzca yapılan çalışmada plan paftasındaki gibi kalmasının talebinin reddine.

KARAR: Toprakkale ilçesi Kışla ve Kumarlı mahallesi 387 ada 1, 383 Ada 3,  parselde kayıtlı arsanın

Komisyonumuzca yapılan çalışmada plan paftaları üzerindeki inceleme neticesinde arsanın 2012 imar planına dönüştürülmesi hususu, Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde, Plan faftasındaki gibi kalması talebinin  reddine oy birliği ile karar verildi.

 4- Fettah SARISOY’ un 24.02.2017 tarih ve 83 sayılı itiraz dilekçesinde,11.05.2017 tarih ve 2017/46 sayılı İmar Komisyon Kararında, Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi Patoglu Sokak no.19 da, 24 Pafta,1166 Parselde kayıtlı arsanın komisyonumuzca yapılan çalışmada plan paftaları üzerindeki inceleme neticesin park ve yolun adanın kuzeydoğu kısmına doğru kaydırarak itiraz talebinin kısmi kabulüne.

KARAR: Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi Patoglu Sokak no.19 da, 24 Pafta,1166 Parselde kayıtlı arsanın komisyonumuzca yapılan çalışmada plan paftaları üzerindeki inceleme neticesin park ve yolun adanın kuzeydoğu kısmına doğru kaydırarak itiraz talebinin kısmi kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5- Ali KELBEKLİ’ nin 06.03.2017 tarih ve 111 sayılı itiraz dilekçesinde,15.05.2017 tarih ve 2017/47 sayılı İmar Komisyon kararında,  Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi Ergen Sokak no.20 da, 315 Ada,1-2-3-10-11-12-13-14 Parsellerde kayıtlı arsanın komisyonumuzca yapılan çalışmada plan paftaları üzerindeki inceleme neticesinde daha önce terk edilen yolun parsel sınırına çekilerek itiraz talebinin kabulüne.

KARAR: Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi Ergen Sokak no.20 da, 315 Ada,1-2-3-10-11-12-13-14 Parsellerde kayıtlı arsanın komisyonumuzca yapılan çalışmada plan paftaları üzerindeki inceleme neticesinde daha önce terk edilen yolun parsel sınırına çekilerek itiraz talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6- Ayten TELLİİYİOL’ un 14.03.2017 tarih ve 123 sayılı itiraz dilekçesinde,16.05.2017 tarih ve 2017/48 sayılı İmar Komisyon Kararında, Toprakkale İlçesi Kışla Mahallesi 324 Ada 7 Parselde kayıtlı arsanın komisyonumuzca yapılan çalışmada plan paftaları üzerindeki inceleme neticesinde mevcut imarda parsel kayıdı uyuşmamaktadır. Mevcut imarlı yerde boru hattı geçtiğinden ilgili kurumlardan görüş alındıktan sonra mevcut yerde tekrardan imar düzenlemesi yapılacağından itiraz talebinin daha sonra görüşülmesine.

KARAR: Toprakkale İlçesi Kışla Mahallesi 324 Ada 7 Parselde kayıtlı arsanın komisyonumuzca yapılan çalışmada plan paftaları üzerindeki inceleme neticesinde mevcut imarda parsel kayıdı uyuşmamaktadır. Mevcut imarlı yerde boru hattı geçtiğinden ilgili kurumlardan görüş alındıktan sonra mevcut yerde tekrardan imar düzenlemesi yapılacağından itiraz talebinin daha sonra görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Mustafa TELLİ’ nin 14.03.2017 tarih ve 124 sayılı itiraz dilekçesinde, 17.05.2017 tarih ve 2017/49 sayılı İmar Komisyon Kararında, Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi, 324 Ada, 6 Parselde kayıtlı arsanın komisyonumuzca yapılan çalışmada plan paftaları üzerindeki inceleme neticesinde mevcut imarda parsel kayıdı uyuşmamaktadır. Mevcut imarlı yerde boru hattı geçtiğinden ilgili kurumlardan görüş alındıktan sonra mevcut yerde tekrardan imar düzenlemesi yapılacağından itiraz talebinin daha sonra görüşülmesine.

KARAR: Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi, 324 Ada, 6 Parselde kayıtlı arsanın  komisyonumuzca yapılan çalışmada plan paftaları üzerindeki inceleme neticesinde mevcut imarda parsel kayıdı uyuşmamaktadır. Mevcut imarlı yerde boru hattı geçtiğinden ilgili kurumlardan görüş alındıktan sonra mevcut yerde tekrardan imar düzenlemesi yapılacağından itiraz talebinin daha sonra görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Nuray TELLİ’ nin 14.03.2017 tarih ve 122 sayılı itiraz dilekçesinde, 18.05.2017 tarih ve 2017/50 sayılı İmar Komisyon Kararında,   Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi, 324 Ada, 79 Parselde  kayıtlı arsanın komisyonumuzca yapılan çalışmada plan paftaları üzerindeki inceleme neticesinde mevcut imarda parsel kayıdı uyuşmamaktadır. Mevcut imarlı yerde boru hattı geçtiğinden ilgili kurumlardan görüş alındıktan sonra mevcut yerde tekrardan imar düzenlemesi yapılacağından itiraz talebinin daha sonra görüşülmesine.

KARAR:Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi, 324 Ada, 79 Parselde  kayıtlı arsanın  komisyonumuzca yapılan çalışmada plan paftaları üzerindeki inceleme neticesinde mevcut imarda parsel kayıdı uyuşmamaktadır. Mevcut imarlı yerde boru hattı geçtiğinden ilgili kurumlardan görüş alındıktan sonra mevcut yerde tekrardan imar düzenlemesi yapılacağından itiraz talebinin daha sonra görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Hüseyin ÖZDEN’in 15.03.2017 tarih ve 132 sayılı itiraz dilekçesinde, 22.05.2017 tarih ve 2017/51 sayılı İmar Komisyon Kararında,   Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi, 396 Ada, 17 Parselde  kayıtlı arsanın komisyonumuzca yapılan çalışmada plan paftaları üzerindeki inceleme neticesinde mevcut imarda anılan parselin daha önceki revize edilen Tepe Mahallesi imar planı içerisinde olduğundan talebin reddine.

KARAR: ,   Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi, 396 Ada, 17 Parselde  kayıtlı arsanın komisyonumuzca yapılan çalışmada plan paftaları üzerindeki inceleme neticesinde mevcut imarda anılan parselin daha önceki revize edilen Tepe Mahallesi imar planı içerisinde olduğundan talebin reddine oy birliği ile karar verildi.

10- Hüseyin UYDURAN’ ın 15.03.2017 tarih ve 131 sayılı itiraz dilekçesinde, 26.05.2017 tarih ve 2017/52 sayılı İmar Komisyon Kararında, Toprakkale ilçesi Kumarlı Mahallesi, 389 Ada, 16 Parselde kayıtlı arsanın komisyonumuzca yapılan çalışmada plan paftaları üzerindeki inceleme neticesinde anılan park ve yolun aynı bölge içerisinde değişik yerlere konulması komisyonumuzca uygun olduğundan itiraz talebinin kısmi olarak kabulüne.

KARAR: Toprakkale ilçesi Kumarlı Mahallesi, 389 Ada, 16 Parselde kayıtlı arsanın komisyonumuzca yapılan çalışmada plan paftaları üzerindeki inceleme neticesinde anılan park ve yolun aynı bölge içerisinde değişik yerlere konulması komisyonumuzca uygun olduğundan itiraz talebinin kısmi olarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

11- Ahmet GÖKTEPE’ nin 21.02.2017 tarih ve 71 sayılı itiraz dilekçesinde, 25.05.2017 tarih ve 2017/53 sayılı İmar Komisyon Kararında,   Toprakkale ilçesi Kumarlı Mahallesi, 390 Ada, 6 Parselde kayıtlı arsanın komisyonumuzca yapılan çalışmada plan paftaları üzerindeki inceleme neticesinde Osmaniye-Adana yolunun kenarına. İskenderun DDY’e yol başlangıcından, Osmaniye istikametine paralel imar sınırına kadar 10 metrelik yol konulması uygun olduğundan,  itiraz talebinin reddine.

KARAR: Toprakkale ilçesi Kumarlı Mahallesi, 390 Ada, 6 Parselde kayıtlı arsanın komisyonumuzca yapılan çalışmada plan paftaları üzerindeki inceleme neticesinde Osmaniye-Adana yolunun kenarına. İskenderun DDY’e yol başlangıcından, Osmaniye istikametine paralel imar sınırına kadar 10 metrelik yol konulması uygun olduğundan, itiraz talebinin reddine oy birliği ile karar verildi.

12- Ökkeş AKINCI’ nın 02.03.2017 tarih ve 102 sayılı itiraz dilekçesinde, 26.05.2017 tarih ve 2017/54 sayılı İmar Komisyon Kararında, Toprakkale İlçesi Kışla mahallesi Süleyman GÖBEL Sokak no: 14, 328 Ada 10 Parselde kayıtlı arsanın komisyonumuzca yapılan çalışmada plan paftaları üzerindeki inceleme neticesinde anılan talep plan bütünlüğünü bozduğundan talebin reddine.

KARAR: Toprakkale İlçesi Kışla Mahallesi Süleyman GÖBEL Sokak no: 14, 328 Ada 10 Parselde kayıtlı arsanın komisyonumuzca yapılan çalışmada plan paftaları üzerindeki inceleme neticesinde anılan talep plan bütünlüğünü bozduğundan talebin reddine oy birliği ile karar verildi.

13- Elif Hümeyra PATOĞLU’ nun 15.03.2017 tarih ve 136 sayılı itiraz dilekçesinde, 26.05.2017 tarih ve 2017/55 sayılı İmar Komisyon Kararında, Toprakkale İlçesi Kışla Kumarlı Mahallesi arasında 388 Ada 4-5 parsellerde kayıtlı arsanın üzerindeki parkın kaldırılması ile ilgili talebi; Komisyonumuzca yaptığımız çalışmada plan bütünlüğünü bozacağından talebin reddine.

KARAR:Toprakkale İlçesi Kışla Kumarlı Mahallesi arasında 388 Ada 4-5 parsellerde kayıtlı arsanın üzerindeki parkın kaldırılması ile ilgili talebi; Belediye meclisinde yapılan müzakere neticesinde plan bütünlüğünü bozacağından talebin reddine oy birliği ile karar verildi.

68

 

(Gündemin 13. Maddesi-Meclis Süresi)   Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Tepe Mahallesi 397 Ada 7 Nolu parselin krokide görünen yolun evinin üzerinden geçtiğinden, Çınar sokağındaki yolun sola kaydırılarak parsel sınırına çekilmesi için plan değişikliğinin Onanmasına oy birliği ile karar verildi.

69

 

(Gündemin 14.Maddesi-Meclis Süresi)   Osmaniye  İli Toprakkale İlçesi Kumarlı Mahallesi 298 Ada 1nolu parselin bulunduğu Alana Elektrik verilebilmesi için ekte sunulan imar planınına Trafo yeri konulmasına oy birliği ile karar verildi.

70

 

(Gündemin 15.Maddesi-Meclis Süresi)         Osmaniye  İli Toprakkale İlçesi Kumarlı Mahallesi 25’nci Bölük Komutanlığı Kışla Tel çiti  içerisinde kalan parsellerin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının,  Belediye Başkanlığınca yapılan veya yapılacak olan imar planı çalışmalarına Milli Savunma Bakanlığına tahsisli alanlarda 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı yapılması oy birliği ile karar verildi.

Meclis Başkanı gündem maddesinde görüşülecek başka madde olmadığından, 2017 Temmuz ayı Birleşimini  07.Temmuz 2017 Cuma günü saat: 09.00’ da  Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın Zemin  Katındaki Toplantı Salonunda yapılmasını belirterek oturumu kapattı. 07/06/2017 – Saat: 11.40

İbrahim DEMİRCİ                       Mustafa POLAT                         Ramazan ARISAN

Belediye Başkanı                           Kâtip Üye                                    Kâtip Üye

 

 

 

HAZİRAN 2017          

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

 

KARARIN KONUSU

56

 

(Gündemin 1.Maddesi)  Kışla Mahallesindeki muhtelif Cadde ve Sokaklara Ekli krokide gösterildiği şekilde; Şehit Polis Mahmut AVA Caddesi, İlbeği Sokak, Recep Alpaslan Caddesi, 401 Nolu Sokak, 402 Nolu Sokak, 403 Nolu Sokak, 404 Nolu Sokak olarak isimler verilmesine oy birliği karar verildi.

57

 

(Gündemin 2.Maddesi)Toprakkale İlçesi Tepe Mahallesi 397 Ada 7 Parselin, Ekli öneri planındaki haliyle, Plan değişikliği meclis süresi içerisinde görüşülmek üzere  İmar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

58

 

(Gündemin 3.Maddesi)Toprakkale Karataş Mahallesi Asri Mezarlığı adındaki Karataş Mahallesi ibaresinin kaldırılarak, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi olarak değiştirilmesi talebi, Meclisimizce müzakere edilerek, Toprakkale Asri Mezarlığı olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

59

 

(Gündemin 4.Maddesi) Parke taşı projesi yapımı için  İller Bankasınca kredilendirilerek doğrudan ilgili alacaklı kurum  hesabına aktarılması  işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 200.000,00 (İkiyüzbin) TL,(faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İbrahim DEMİRCİ’nin yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

60

 

(Gündemin 5.Maddesi) Akaryakıt kullanımından kaynaklanan  gecikmiş borcun  İller Bankasınca kredilendirilerek doğrudan ilgili alacaklı kurum  hesabına aktarılması  işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 200.000,00 (İkiyüzbin) TL,(faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İbrahim DEMİRCİ’nin yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

61

 

(Gündemin 6.Maddesi)Elektrik kullanımından kaynaklanan  gecikmiş borcun  İller Bankasınca kredilendirilerek doğrudan ilgili alacaklı kurum  hesabına aktarılması  işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 176.683,11 (Yüzyetmişaltıbinaltıyüzseksenüçliraonbirkuruş) TL,(faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı İbrahim DEMİRCİ’nin yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

62

 

(Gündemin 7.Maddesi Ek: 1)Gündem maddesinde bulunmayan, Gündem sonunda görüşülmesine karar verilen İlçemiz sınırları içerisinde Kumarlı Mahallesinde bulunan;Toprakkale 298 Ada 1 Parselin blunduğu Alana Elektrik verilebilmesi için ekte sunulan İmar Planının Trafo yeri konulması,Plan Tadilatının Meclis süresi içerisinde görüşülmek üzere İmar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

63

 

(Gündemin 8.Maddesi Ek:2) Gündem maddesinde bulunmayan, Gündem sonunda görüşülmesine karar verilen, Karataş Mahallesindeki muhtelif Cadde ve Sokaklara Ekli krokide gösterildiği şekilde; Bademlik 1 Nolu Sokak, Bademlik 2 Nolu Sokak, Bademlik 3 Nolu Sokak, Bademlik 4 Nolu Sokak, Bademlik 5 Nolu Sokak, Bademlik 6 Nolu Sokak, Bademlik 7 Nolu Sokak, Bademlik 8 Nolu, 301 Nolu, 302 Nolu, 303 Nolu, 304 Nolu, 305 Nolu, 306 Nolu, 307 Nolu, 308 Nolu, 309 Nolu, 310 Nolu, 311 Nolu, 312 Nolu, 313 Nolu, 314 Nolu Sokak olarak isim verilmesine oy birliği ile karar verildi.

64

 

 (Gündemin 9.Maddesi Ek:3)Gündem maddesinde bulunmayan, Gündem sonunda görüşülmesine karar verilen, Karataş Mahallesindeki muhtelif Cadde ve Sokaklara Ekli krokide gösterildiği şekilde; Kale 1 Nolu Sokak,Kale 2 Nolu Sokak, Kale 3 Nolu Sokak, Kale 4 Nolu Sokak, Kale Bulvarı, İskenderun Caddesi, Adana Bulvarı olarak isim verilmesine oy birliği ile karar verildi.

65

 

(Gündemin 10.Maddesi Ek:4)  Gündem maddesinde bulunmayan, Gündem sonunda görüşülmesine karar verilen, Osmaniye İli, Toprakkale İlçesi, Kumarlı Mahallesi sınırları içerisinde, 25,nci Mühimmat Bölük Komutanlığı Kışla tel çiti içerisinde kalan parsellerin  1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması hususunda ve Belediye Başkanlığınca yapılan veya yapılacak olan imar planı çalışmalarına Milli Savunma Bakanlığına tahsisli alanlarda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları dahil edilmesi için Meclis süresi içerisinde görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

66

 

(Gündemin 11.Maddesi Ek:5)Gündem maddesinde bulunmayan, Gündem sonunda görüşülmesine karar verilen, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 12.05.2017 tarih ve 97509404.301.05.500 sayılı meclis kararı meclise okundu.Belediye Başkanlıları ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı birimleri, sosyal, kültürel,sportif veya egitsel faaliyetlerde kullanılmak üzere ESHOT Genel Müdürlüğüne ait otobüs bedelsiz olarak almak istediğimizden, Toprakkale Belediyesine 1 adet otobüs bedelsiz hibe olarak verilmesine karar verilmiş olduğundan,Meclisimizce yapılan müzakere sonucunda, yukarıda metni yazılı Otobüsü İzmir Büyükşehir Belediyesinden bedelsiz hibe olarak alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Meclis Başkanı Hakan UYDURAN  7.Birleşimi kapattığını .8.Birleşimin  07.06.2017 Çarşamba günü Saat: 09.00’da yapılacağını meclise duyurdu. Saat: 11.00

 

   Hakan UYDURAN                        Mustafa POLAT                         Ramazan ARISAN

 

  Belediye Başkan Vekili                  Kâtip Üye                                     Kâtip Üye

 

 

 

MAYIS 2017

KARAR NO

KARAR TARİHİ

 

KARARIN KONUSU

51

 

(Gündemin 1.Maddesi)Mali Hizmetler Müdürü Yusufhan KOCA  Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.04.2017 tarih ve 50819371/105 sayılı yazıları ekindeki 2016 Mali Yılı Bütçesinin, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Hükümleri çerçevesinde hazırlanmış olduğunu, hazırlanan 2016 Yılı Belediyemize ait Gelir-Gider Bütçesi Kesin Hesabının görüşüleceğini bildirdi. 2016 Yılı Bütçe Kesin Hesabının, Mali Hizmetler Müdürü Yusufhan KOCA tarafından okunacağını ve her bölüm sonunda oylanacağını üyelere bildirdi.  Meclis Başkanı 2016 Mali Yılı Bütçesi Gider ve Gelir Kesin Hesabının bölüm bölüm görüşülerek ve her bölümün sonunda ad okunarak oylama yapılacağını meclise bildirdi.

2016 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESABI

Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesi:  2016 Mali Yılı Bütçesi ile  708.020.00, TL. Ödenek verildiği, Yılı içinde 9.943,37 TL eklendiği,204.696,16 TL düşüldüğü,  Net Bütçe Ödeneğinin 513.267,21 TL olduğu, 362.521,78 TL Bütçe gideri olarak ödendiği, 150.745,43 TL İptal edilen ödenek olduğu, yukarıdaki yazıldığı şekliyle ad okunmak suretiyle ad okunmak suretiyle açık oylamaya geçildi.Yapılan açık oylama sonucunda, Özel Kalem Müdürlüğü gider kesin hesabı oy birliği ile kabul edildi.

Yazı İşleri Müdürlüğü Bütçesi     : 2016 Mali Yılı Bütçesi ile  38.830,00 TL Ödenek verildiği, Yılı içinde 10.494,63 TL Eklendiği, Net Bütçe Ödeneğinin 49.324,63 TL olduğu, 26.871,83 TL Bütçe gideri olarak ödendiği, 22.452,80 TL İptal edilen ödenek olduğu, yukarıdaki yazıldığı şekliyle ad okunmak suretiyle açık oylamaya geçildi.Yapılan açık oylama sonucunda, Yazı İşleri Müdürlüğü gider kesin hesabı oy birliği ile kabul edildi.

 Mali Hizmetler Müdürlüğü Bütçesi:  2016 Mali Yılı Bütçesi ile 1.414.700,00 TL. Ödenek verildiği,  Yılı içinde 167.431,02 TL,Eklendiği, 532.305,64 TL düşürüldüğü,  Net Bütçe Ödeneğinin 1.049.825,38 TL olduğu, 648.668,52 TL Bütçe gideri olarak ödendiği, 401.156,86 TL İptal edilen ödenek olduğu, yukarıdaki yazıldığı şekliyle ad okunmak suretiyle açık oylamaya geçildi.Yapılan açık oylama sonucunda, Mali Hizmetler  Müdürlüğü gider kesin hesabı oy birliği ile kabul edildi.

Fen İşleri Müdürlüğü Bütçesi:  2016 Mali Yılı Bütçesi ile 3.857.000,00 TL. Ödenek verildiği, Yılı içinde 801.523,53 TL eklendiği, 780.663,93 TL düşürüldüğü,  Net Bütçe Ödeneğinin 3.877.859,60 TL olduğu, 2.761.713,76 TL Bütçe gideri olarak ödendiği, 1.116.145,84 TL İptal edilen ödenek olduğu, yukarıdaki yazıldığı şekliyle ad okunmak suretiyle açık oylamaya geçildi.Yapılan açık oylama sonucunda, Fen İşleri Müdürlüğü gider kesin hesabı oy birliği ile kabul edildi.

Zabıta Amirliği Bütçesi     : 2016 Mali Yılı Bütçesi ile  403.150.00 TL Ödenek verildiği, Yılı içinde 3.105,57 TL eklendiği, Net Bütçe Ödeneğinin 406.255,57 TL olduğu, 224.899,80 TL Bütçe gideri olarak ödendiği, 181.355,77 TL İptal edilen ödenek olduğu, yukarıdaki yazıldığı şekliyle ad okunmak suretiyle açık oylamaya geçildi.Yapılan açık oylama sonucunda, Zabıta Amirliği gider kesin hesabı oy birliği ile kabul edildi.

İtfaiye Amirliği Bütçesi     : 2016 Mali Yılı Bütçesi ile  422.100,00 TL Ödenek verildiği, Yılı içinde Düşülen ödenek 17.860,12 TL olduğu, Net Bütçe Ödeneğinin 404.239,88 TL olduğu, 38.302,58 TL Bütçe gideri olarak ödendiği, 365.937,30 TL İptal edilen ödenek olduğu, yukarıdaki yazıldığı şekliyle ad okunmak suretiyle açık oylamaya geçildi.Yapılan açık oylama sonucunda, İtfaiye Amirliği gider kesin hesabı oy birliği ile kabul edildi

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Bütçesi:  2016 Mali Yılı Bütçesi ile 1.567.300,00 TL. Ödenek verildiği,Yılı İçinde 459.354,48 TL Eklenen, 348.992,22 TL düşürüldüğü,  Net Bütçe Ödeneğinin

Temizlik İşleri Müdürlüğü Bütçesi:  2016 Mali Yılı Bütçesi ile 1.588.900,00 TL. Ödenek verildiği, Yılı içinde 574.983,02 TL eklendiği,142.317,55 TL  Düşürüldüğü, Net Bütçe Ödeneğinin 2.021.565,47 TL olduğu, 1.628.290,04 TL Bütçe gideri olarak ödendiği, 393.275,43 TL İptal edilen ödenek olduğu, yukarıdaki yazıldığı şekliyle ad okunmak suretiyle açık oylamaya geçildi.Yapılan açık oylama sonucunda, Temizlik İşleri Müdürlüğü gider kesin hesabı oy birliği ile kabul edildi.

2016 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ KESİN HESABI

 a) Vergi Gelirleri:

      Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçesi ile 3.670.150,00 TL Vergi Gelirleri tahmininde bulunulduğu, 2015 Mali Yılından 496.859,56 TL. Tahakkuk artığının devrettiği, 1.894.800,80 TL.tahakkuk yapıldığı, Toplam Tahakkukun 1.391.660,36 TL. Olduğu  bu tahakkuktan  1.767.976,38 TL. Tahsilat yapıldığı, 1.623.683.98 TL tahakkuktan alacağımızın 2017 Mali yılına devrettiği, 2016 mali yılı Vergi Gelirlerinin gerçekleşme oranı % 73,92 olduğu görülerek yukarıda yazıldığı şekilde açık oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda ad okunmak suretiyle oy birliği ile kabul edildi.

b) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

      Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçesi ile 829.400,00  TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tahmininde bulunulduğu, 2015 Mali Yılından 376.492,38 TL. Tahakkuk artığının devrettiği, 535.884,00 TL.tahakkuk yapıldığı, Toplam Tahakkukun  912.376,38 TL. Olduğu  bu tahakkuktan  413.918,91 TL. Tahsilat yapıldığı, 498.457,47 TL tahakkuktan alacağımızın 2017 Mali yılına devrettiği, 2016 mali yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin gerçekleşme oranı % 45,37 olduğu görülerek yukarıda yazıldığı şekilde açık oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda ad okunmak suretiyle oy birliği ile kabul edildi.

d) Diğer Gelirler:

      Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçesi ile  3.751.450, 00 TL Diğer Gelirleri tahmininde bulunulduğu, 2015 Mali Yılından 14.523,10 TL. Tahakkuk artığının devrettiği, 4.237.948,83 TL. tahakkuk yapıldığı, Toplam Tahakkukun  5.252.471,93  TL. Olduğu bu tahakkuktan 3.225.363,07 TL. Tahsilat yapıldığı, 27.108,86 TL tahakkuktan alacağımızın 2017 Mali yılına devrettiği, 2016 mali yılı Diğer Gelirlerinin gerçekleşme oranı % 99,50 olduğu görülerek yukarıda yazıldığı şekilde açık oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda ad okunmak suretiyle oy birliği ile kabul edildi.

 

e) Sermaye Gelirleri:

      Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçesi ile 825.000,00 TL Sermaye Gelirleri tahmininde bulunulduğu, 2016 Mali yılında tahakkuk ve tahsilat yapılmadığı görülerek yukarıda yazıldığı şekilde açık oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda ad okunmak suretiyle oy birliği ile kabul edildi. 

52

 

(Gündemin 2.Maddesi)Mülkiyeti Toprakkale Belediyesine ait olmakla birlikte, tarafınıza yirmi (20) yıllığına tahsisli olan Karataş Mahallesi,  Karataş Mevkii, 346 Ada 26 Parseldeki tesis/yapı, nın Deprem Tahkiki sonrası güçlendirme yapılması gerektiği ortaya çıkmış olup, Binanın bulunduğu alanı da içine kapsayan bölge de 02.12.2016 Tarih ve 83 Sayılı Belediye  Meclis Kararı ile Kentsel Dönüşüm yapılması hususunda karar alınması münasebetiyle yapının bütünlüğünün ve taşıyıcı sisteminde değişiklik mümkün olmaması nedeniyle, Karataş Mahallesi,  Karataş Mevkii 346 Ada, 26 Parseldeki tesis/yapı 19.02.2036 yılına kadar uzatılan tahsisin kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

53

 

(Gündemin 3.Maddesi)    :  Dağıstan Mahallesi 3.Etap Revizyon İmar Planına 29 adet itiraz dilekçesi İle ilgili İmar Komisyon Kararlarının görüşülmesi; 

                    İMAR KOMİSYON KARARI:

 

           1- Resul UYUTMAZ’ ın 02.02.2017 tarih ve  37 sayılı itiraz dilekçesinde, 10.04.2017 tarih ve 2017/14 sayılı İmar Komisyon Kararında,Toprakkale ilçesi Dağıstan Mahallesi Azgın Sokak tapuda pafta:20-21 parsel 938 de kayıtlı 27.992.64 metrekare yüz ölçümlü arazinin imar planı içine dahil edilmesi, istenmektedir.  Anılan arazinin 2012 İmar planında tarıma elverişli alan olduğu belirtilerek imara dâhil edilmediği gözlenmiştir. İmar planına dâhil edilmesi için tekrar ilgili kurumla görüş yazıları istenmesine müteakip talebin gelen cevabi yazılara göre karar verilmesi komisyonumuzca uygun olacağından talebin reddine.

          KARAR:  Dağıstan Mahallesi 3 Etap Revizyon İmar planına 29 adet itiraz dilekçesi verilmiş olup, 29 Adet İtiraz dilekçesi aşağıya çıkartılmıştır.

              Toprakkale ilçesi Dağıstan Mahallesi Azgın Sokak tapuda pafta:20-21 parsel 938 de kayıtlı 27.992.64 metrekare yüz ölçümlü arazinin imar planı içine dahil edilmesi, istenmektedir.  Anılan arazinin 2012 İmar planında tarıma elverişli alan olduğu belirtilerek imara dâhil edilmediği gözlenmiştir. İmar planına dâhil edilmesi için tekrar ilgili kurumla görüş yazıları istenmesine müteakip talebin gelen cevabi yazılara göre karar verilmesi  uygun olacağından talebin reddine oy birliği ile karar verildi.

 

                             İMAR KOMİSYON KARARI:

 

          2-  Mustafa UYUTMAZ’ ın  07.02.2017 tarih ve 43 sayılı itiraz  dilekçesinde; 10.04.2017 tarih ve 2017/15 sayılı İmar Komisyon Kararında;Toprakkale ilçesi Dağıstan Mahallesi Azgın Sokak  426 Ada 23 nolu parselde 18.444.41 metrekare yüz ölçümlü arazinin imar palanına dahil edilme isteği 2012 imar planında ilgili kurum görüşleri yazılarına istinaden tarıma elverişli toprak olduğundan belli bir kısmına konut imar kalan kısmına tarım alanı olarak ayrıldığından. Tekrar ilgili kurumlardan görüş yazıları alındıktan sonra imar planına dahil edilmesi komisyonumuzca uygun olacağından talebin reddine.

         KARAR: Toprakkale ilçesi Dağıstan Mahallesi Azgın Sokak  426 Ada 23 nolu parselde 18.444.41 metrekare yüz ölçümlü arazinin imar palanına dahil edilme isteği 2012 imar planında ilgili kurum görüşleri yazılarına istinaden tarıma elverişli toprak olduğundan belli bir kısmına konut imarı kalan kısmına tarım alanı olarak ayrıldığından. Tekrar ilgili kurumlardan görüş yazıları alındıktan sonra imar planına dâhil edilmesi uygun olacağından talebin reddine oy birliği ile karar verildi.

 

                                 İMAR KOMİSYON KARARI:

 

          3- Hasan AĞSUBAŞ’ ın 16.02.2017 tarih ve 61 sayılı itiraz dilekçesinde; 10.04.2017 tarih ve 2017/16 sayılı İmar Komisyon Kararında,Toprakkale ilçesi Dağıstan Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak caddesi Ada 422 parsel 22 de kayıtlı bulunan arsanın üzerinden geçen imar planı yolunun başka bir yere kaydırılması isteği komisyonumuzca değerlendirerek istenen talep uygulanırsa plan bütünlüğüne aykırı olacağından talebin reddine.

         KARAR: Toprakkale ilçesi Dağıstan Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak caddesi Ada 422 parsel 22 de kayıtlı bulunan arsanın üzerinden geçen imar planı yolunun başka bir yere kaydırılması isteği komisyonumuzca değerlendirerek istenen talep uygulanırsa plan bütünlüğüne aykırı olacağından talebin reddine oy birliği ile karar verildi.

 

                                 İMAR KOMİSYON KARARI:

 

           4- Merdan GÖNEN’ in 16.02.2017 tarih ve 60 sayılı itiraz dilekçesinde, 11.04.2017 tarih ve 2017/17 sayılı İmar komisyon kararında, Toprakkale ilçesi Dağıstan Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak caddesi Ada 422 parsel 21 de kayıtlı bulunan arsanın üzerinden geçen imar planı yolunun başka bir yere kaydırılması isteği komisyonumuzca değerlendirerek istenen talep uygulanırsa plan bütünlüğüne aykırı olacağından talebin reddine.

          KARAR: Toprakkale ilçesi Dağıstan Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak caddesi Ada 422 parsel 21 de kayıtlı bulunan arsanın üzerinden geçen imar planı yolunun başka bir yere kaydırılması isteği komisyonumuzca değerlendirerek istenen talep uygulanırsa plan bütünlüğüne aykırı olacağından talebin reddine oy birliği ile karar verildi.

 

                                  İMAR KOMİSYON KARARI:

 

          5- Abdullah KOCA’ nın 22.02.2017 tarih 72 sayılı itiraz dilekçesinde; 11.04.2017 tarih ve 2017/18 sayılı İmar Komisyon Kararında,Toprakkale ilçesi Dağıstan Mahallesi Zümrüt  Sokak 418 Ada 6 nolu parselde kayıtlı bulunan arsanın üzerinden geçen yolun aynı ada içerisinde kaydırılması parkın plan bütünlüğünü bozması nedeni ile yerinde kalmasına komisyonumuzca talebin kısmen yerinde kabul edilmesine, kısmen reddine.

           KARAR: Toprakkale ilçesi Dağıstan Mahallesi Zümrüt  Sokak 418 Ada 6 nolu parselde kayıtlı bulunan arsanın üzerinden geçen yolun aynı ada içerisinde kaydırılması parkın plan bütünlüğünü bozması nedeni ile yerinde kalmasına komisyonumuzca talebin kısmen yerinde kabul edilmesine, kısmen reddine oy birliği ile karar verildi.

 

                           İMAR KOMİSYON KARARI:

 

           6- Hasan DABAN  ve Mustafa DABAN’ ın 23.02.2017 tarih ve 76 sayılı itiraz dilekçesinde; 11.04.2017 tarih ve 2017/19 sayılı İmar Komisyon kararında, Toprakkale ilçesi Dağıstan Mahallesi Zümrüt  Sokak  418 Ada 7 nolu parselde kayıtlı bulunan arsanın kuzey kısmından geçmekte olan 7 metrelik yol ve parkın kaldırılması istenmektedir. İstenilen talebin plan bütünlüğünü bozması nedeni ile yerinde kalmasına talebin reddine.

 

           KARAR: Toprakkale ilçesi Dağıstan Mahallesi Zümrüt  Sokak  418 Ada 7 nolu parselde kayıtlı bulunan arsanın kuzey kısmından geçmekte olan 7 metrelik yol ve parkın kaldırılması istenmektedir. İstenilen talebin plan bütünlüğünü bozması nedeni ile yerinde kalmasına talebin reddine oy birliği ile karar verildi.

 

                                 İMAR KOMİSYON KARARI:

 

       7- Ahmet BOLAT’ ın 23.02.2017 tarih ve 77 sayılı itiraz dilekçesinde; 12.04.2017 tarih ve 2017/20 sayılı İmar Komisyon Kararında, Toprakkale ilçesi Dağıstan Mahallesi 418 Ada 10 nolu parselde kayıtlı bulunan arsanın çevresinden geçmekte olan 7 metrelik yolun kaldırılması istenmektedir. İstenilen talebin plan bütünlüğünü bozması nedeni ile yerinde kalmasına. Talebin reddine.

       KARAR: Toprakkale ilçesi Dağıstan Mahallesi 418 Ada 10 nolu parselde kayıtlı bulunan arsanın çevresinden geçmekte olan 7 metrelik yolun kaldırılması istenmektedir. İstenilen talebin plan bütünlüğünü bozması nedeni ile yerinde kalmasına talebin reddine oy birliği ile karar verildi.

 

                               İMAR KOMİSYON KARARI:

 

       8- Dursun YILDIRIM ve Gülay ÇETİN’ in 23.02.2017 tarih ve 74 sayılı itiraz dilekçesinde, 12.04.2017 tarih ve 2017/21 Sayılı İmar komisyon Kararında, Toprakkale ilçesi Dağıstan Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi 418 Ada 1 nolu parselde kayıtlı bulunan arsanın çevresinden geçmekte olan yolların ve bir kısım parkın kaldırılması istenmektedir. Komisyonca yapılan istaşare neticesinde İmar çıktısına göre yolların iptalinin kaldırılması halinde ada bazında plan plan bütünlüğünün bozulacağından talebin reddine. Bahse konu kaldırılması istenilen parkın ise o bölgede sosyal donatıları karşılaması ve 2012 İmar planına sadık kalınmak şartı ile talebin reddine.

       KARAR: Toprakkale ilçesi Dağıstan Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi 418 Ada 1 nolu parselde kayıtlı bulunan arsanın çevresinden geçmekte olan yolların ve bir kısım parkın kaldırılması istenmektedir. İmar çıktısına göre yolların iptalinin kaldırılması halinde ada bazında plan plan bütünlüğünün bozulacağından talebin reddine. Bahse konu kaldırılması istenilen parkın ise o bölgede sosyal donatıları karşılaması ve 2012 İmar planına sadık kalınmak şartı ile talebin reddine oy birliği ile karar verildi.

 

                            İMAR KOMİSYON KARARI:

 

        9- Ali GÜRZ’ ün 23.02.2017 tarih ve 80 sayılı itiraz dilekçesinde, 12.04.2017 tarih ve 2017/22sayılı İmar Komisyon Kararında, Toprakkale İlçesi Dağıstan Mahallesi Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi No: 18422 ada 14 nolu parselde kayıtlı olan arsanın üzerinden geçmekte olan 12 Metrelik yolun tam ortasından geçtiğinden ilgilinin iptal veya başka bir yere kaydırılması talebi; Komisyonumuzca plan üzerinde yaptığımız çalışma esnasında plan pafta üzerinde mevcut yolun doğu cephesine kaydırılmasına ilgilinin mağduriyetinin giderilmesine talebin kısmen kabulüne.

         KARAR :  Toprakkale İlçesi Dağıstan Mahallesi Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi No: 18422 ada 14 nolu parselde kayıtlı olan arsanın üzerinden geçmekte olan 12 Metrelik yolun tam ortasından geçtiğinden ilgilinin iptal veya başka bir yere kaydırılması talebi; Plan üzerinde yaptığımız çalışma esnasında plan pafta üzerinde mevcut yolun doğu cephesine kaydırılmasına ilgilinin mağduriyetinin giderilmesine talebin kısmen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 Meclis Başkanı İbrahim DEMİRCİ 5.Birleşim 1. Oturuma ara vererek. 05.05.2017 Cuma günü Saat: 09.00’da oturuma devam edileceğini meclis üyelerine duyurdu. Saat: 11.40

 İbrahim DEMİRCİ                             Mustafa POLAT                         Ramazan ARISAN

 Belediye Başkanı                                      Kâtip Üye                                       Kâtip Üye

 

 

NİSAN 2017 

           

KARAR NO

KARAR TARİHİ

 

KARARIN KONUSU

35

 

(Gündemin 1.Maddesi) Belediyemiz sınırları içerisinde,  Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Dağıstan Mahallesi 3.Etap Revizyon İmar Planı Belediye meclisince uygun görülerek onanmış olup, 3.Etap Revizyon İmar Planına 28 adet itiraz dilekçesinin görüşülmesi için, İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

36

 

(Gündemin 2.Maddesi)Belediye sınırları içerisinde Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Kışla Mahallesinin bir kısmı ile Kumarlı mahallesi 4 Etap Revizyon İmar Planı Belediye meclisince uygun görülerek onanmış olup,4.Etap Revize İmar Planına 11 adet İtiraz dilekçesinin görüşülmesi için İmar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

37

 

(Gündemin 3.Maddesi)İlçemiz Toprakkale Belediyesi ile Tüysüz Belediyesi arasında Kanalizasyon ve atık suların arıtılması için atık su arıtma tesisine ihtiyaç duyulmaktadır.Tüm bu ihtiyaçların yapılabilmesi için Toprakkale Belediyesi ve Tüysüz Belediyesinin ortak çalışma yapması gerekmektedir. Atık su arıtma tesisinin yeri, İlçemiz sınırları dahilinde olduğu için, bu işlemlerin yürütülmesi amacıyla Belediye Başkanı İbrahim DEMİRCİ’ ye imza yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

38

 

(Gündemin 4.Maddesi) Belediye Başkanı İbrahim DEMİRCİ 5393 sayılı kanunun 25.maddesi gereğince 2016 yılı denetim komisyon raporunu Mali Hizmetler Müdürü Yusufhan KOCA tarafından madde madde meclise okundu. Meclis Üyelerine 2016 yılı Denetim Raporu  verildi. Başkanlıkça bu hususta söz isteyen meclis üyesi olup olmadığı soruldu. Söz isteyen meclis üyesi bulunmadığından, 2016 Mali yılı denetim raporu Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.

39

 

(Gündemin 5.Maddesi) Başkan İbrahim DEMİRCİ  İmar komisyonunda görev almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Mustafa POLAT, Hakan UYDURAN ve Hacı YILMAZ görev almak istediklerini söyledi. Yapılan açık oylama  sonucunda, Mustafa POLAT, Hakan UYDURAN  ve  Hacı YILMAZ  İmar  Komisyonu üyesi seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

40

 

(Gündemin 6.Maddesi)Başkan İbrahim DEMİRCİ  Plan ve Bütçe  komisyonunda görev almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Mehmet EVCİMEN, Mehmet KAYACIK ve Dursun YAVUZ görev almak istediklerini söyledi. Yapılan açık oylama  sonucunda, Mehmet EVCİMEN, Mehmet KAYACIK ve Dursun YAVUZ  Plan ve Bütçe  Komisyonu üyesi seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

41

 

(Gündemin 7.Maddesi) Başkan İbrahim DEMİRCİ 2.adet encümen üyesi seçimi için müzakeresine geçildi. Başkanlıkça aday olmak isteyen meclis üyesi olup, olmadığı soruldu. Aziz YETER ve Ramazan ARISAN adayım dediler. 2.adet encümen üyesi seçimi gizli oylama yapılması için oy pusulaları dağıtıldı. Yapılan oylama ve tasnif neticesinde Aziz YETER 10  Oy, Ramazan ARISAN 10  Oy almış bulunduklarından, Aziz YETER ve Ramazan ARISAN 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesinin (b)bendine istinaden Encümen Üyesi seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.  

42

 

(Gündemin 8.Maddesi1)  Başkan İbrahim DEMİRCİ  5393 sayılı Belediye  Kanununun 19 Maddesine göre  konu beni ilgilendirdiği için Meclise Başkanlık yapmak üzere 1.Meclis Başkan Vekili Mustafa POLAT’ ı davet ediyorum dedi. 1’nci Meclis Başkan  vekili Mustafa POLAT  hazırlanan 2016 mali yılı  Başkanlık faaliyet raporunun okunmasını talep etti. Yazı İşleri Müdürü Bestami UYUTMAZ meclis üyelerine hitaben.2016 Başkanlık faaliyet raporu madde madde okundu. Başkanlıkça 2016 Mali Yılı Başkanlık Faaliyet raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz  isteyen  meclis  üyesi  bulunmadığından, 1’nci Başkan vekili Mustafa POLAT tarafından oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2016  yılı başkanlık faaliyet raporu   oy birliği ile kabul edildi. 

           1’ nci Meclis Başkan Vekili Mustafa POLAT Meclis Üyelerine teşekkür ederek, Meclise Başkanlık yapmak üzere Belediye Başkanı İbrahim DEMİRCİ’ yi davet ederek meclisteki yerini aldı.

43

 

 (Gündemin 9.Maddesi) Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Kardeş Belediye Olunması ile ilgili, Belediye meclisinde yapılan müzakere neticesinde; Yurtiçindeki ve İçişleri Bakanlığının izni ile Yurt dışındaki Belediyeler ve Mahalli İdare Birlikleri ile karşılıklı işbirliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirmesine, bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek amacıyla 5393 sayılı kanunun 18/p maddesi ve 75.maddesine göre Belediye görev ve sorumluluk alanına giren konularda, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile karşılıklı işbirliğine, kardeş kent ilişkisi kurulmasına, bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesine, Hatay Büyükşehir  Belediyesi ile Toprakkale Belediyemiz arasında Kardeş Şehir ilişkisi kurulmasına, Gerekli işlemlerin yürütülmesi için karardan bir suretinin Hatay Büyükşehir  Belediyesine gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.  

44

 

 (Gündemin 10.Maddesi) Belediyemiz sınırları içerisinde Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Kışla Mahallesi Kısık mevkinin olduğu bölgedeki 5.Etap Revizyon İmar plan revizyonunun meclis süresi içerisinde görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

45

 

(Gündemin 11.Maddesi)FMB İnşaat Otomotiv. LTD. ŞTİ’nin maliki bulunduğu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 104 parseldeki plan tadilatı teklifinin görüşülmesi meclis süresi içerisinde görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Meclis Başkanı İbrahim DEMİRCİ  4.Birleşim 1. Oturuma ara vererek. Saat: 11.00’de oturuma devam edileceğini meclis üyelerine duyurdu. Saat: 10.30

 İbrahim DEMİRCİ                             Mustafa POLAT                         Ramazan ARISAN

  Belediye Başkanı                                Kâtip Üye                                       Kâtip Üye

 

5393 sayılı Belediye Kanunun  20.maddesine uygun olarak Toprakkale Belediye Meclisi; Nisan ayı Meclis Toplantısı 4.Birleşim 2.Oturumu, Belediye Başkanı İbrahim DEMİRCİ’nin Başkanlığında 07 Nisan 2017 Cuma günü saat 11.00’ de başlamıştır.

 

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

 

KARARIN KONUSU

     46

 

(Gündemin 12.Maddesi-Meclis Süresi) Belediyemiz sınırları içerisinde Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Kışla Mahallesi Kısık mevkinin olduğu bölgedeki 5.Etap Revizyon İmar plan revizyonunun Onanmasına oy birliği ile karar verildi.   

     47

 

(Gündemin 13.Maddesi-Meclis Süresi)FMB İnşaat Otomotiv. LTD. ŞTİ’nin maliki bulunduğu,  Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Atatürk caddesi cepheli 104-105-106-107-108-109 Nolu parseldeki İmar plan tadilatının Onanmasına oy birliği ile karar verildi.

     48

 

 (Gündemin 14.Maddesi-Ek:1)Gündem maddesinde bulunmayan, Gündem sonunda görüşülmesine karar verilen, Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Çamlıkevler Mahallesi  283 Ada 24-25 Parsellerle ilgili  Trafo yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili, İmar Plan Tadilatının Onanmasına oy birliği ile karar verildi.