Revizyon İmar Planı Askı İlanı

İLAN

 

            Belediyemiz sınırları içerisinde Osmaniye İli, Toprakkale İlçesi, Dağıstan Mahallesi 3. Etap Revizyon İmar Planı yapılarak Belediye Meclis Organlarınca Dağıstan Mahallesi 3. Etap Revizyon İmar Planı uygun görülerek 03.02.2017 tarih ve 21 Sayılı Kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince yürürlüğe girebilmesi için, 1/1000 Ölçekli 3. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 2 Adet Açıklama Raporu, 1 Adet Meclis Kararı 15.02.2017 – 20.03.2017 tarihleri arasında askıya alınarak 30 gün süre ile İlan panosunda askıya çıkarılmış olup, İlçemiz halkına, ilgili resmi kurum ve kuruluşlara ilan olunur.15.02.2017

 

             

                                                                                                           İbrahim DEMİRCİ                                                                                                        

                                                                    Belediye Başkanı      

İLAN

 

            Belediyemiz sınırları içerisinde Osmaniye İli, Toprakkale İlçesi, Kışla Mahallesinin bir kısmı ile Kumarlı Mahallesi 4. Etap Revizyon İmar Planı yapılarak Belediye Meclis Organlarınca Kışla Mahallesinin bir kısmı ile Kumarlı Mahallesi 4.  Etap Revizyon İmar Planı uygun görülerek 03.02.2017 tarih ve 21 Sayılı Kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince yürürlüğe girebilmesi için, 1/1000 Ölçekli 4. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 2 Adet Açıklama Raporu, 1 Adet Meclis Kararı 15.02.2017 – 20.03.2017 tarihleri arasında askıya alınarak 30 gün süre ile İlan panosunda askıya çıkarılmış olup, İlçemiz halkına, ilgili resmi kurum ve kuruluşlara ilan olunur.15.02.2017

 

             

                                                                                                            İbrahim DEMİRCİ                                                                                                              

                                                                      Belediye Başkanı