Başkanımız Basın Toplantısı Düzenledi..

-Kamuoyuna Duyurulur-

Bilindiği üzere 30 Mart 2014 günü yapılan mahalli idareler seçimleri ile Toprakkale Belediye Başkanlığına halkımızın teveccühü ve desteği ile seçildik. Toprakkale Belediyesinin borç yükünü bilerek taşın altına elimizi koyduk. 
Göreve geldiğimizde Toprakkale Belediyesini kurumsal kimliği esnaf ve kuruluşlara alacakları ödenmeyen, kendi öz ihtiyaçlarını bile karşılayamayan, belediyemizde çalışıp hizmet veren işçi emeklilerimize ve hala faal halde çalışan işçi - memurlarımıza maaşlarını ve alacaklarını ödeyemeyen bir kurum olarak teslim aldık. Çalışmalarımızda ve projelerimizde en büyük engel olarak hali hazırda belediyemize gelen iller bankası payının eski borç,kredi ve bundan doğan taksitlendirmeye kesilmesi ile tamamı ile zorluklarla dolu bir hizmet verme süreci devam etmektedir. 
Hizmete başladığımız ilk günden bugüne tüm olumsuzluklara rağmen çalışmalarımızı ve ilçemiz sakinlerinin ana unsur hizmetlerinin aksamaması için gerekli tüm tedbirler ile çalışmalarımız ve yatırım projelerimize devam ediyoruz. 
Şimdi kamuoyuna ve ilçemiz sakinlerine belediyemizin nasıl zorluklarla mücade ettiğinin bir kaç göstergesin sunmak istiyoruz.
29 Mart 2014 İtibari ile Belediyemizin Toplam Borcu 16.751.877,44 TL iken
7 Mayıs 2016 tarihi ile 10.220.877,44 TL kalmıştır.

Göreve geldiğimiz 30 Mart 2014 tarihinden sonra esnaf ve firmalara ödemeler aksatılmayıp eski borçlarda dahil 3.241.572,71 TL ödeme yapılmıştır.
Yine aynı tarihten itibaren işçi ve memurlarımızın iç borçlarından 3.973.994,26 TL ödeme yapılmıştır.

Kurum borçlarına ise 696.601,29 TL ödeme yapılmıştır.

Diğer bir ana konu ise İller Bankasından gelen payın aylık dağılımının ardından kalan hizmet bütçemizin darlığı ve alternatif olanakların olmamasıdır.
İller Bankasından Belediyemize gelen pay ise Aralık 2015 ayında 
400.303,00 TL olup, bu payın dağılımı şu şekildedir;
86.624,00 TL İller Bankası eski kredilerin aylık olağan ödemesi,
10.304,00 TL Türkiye İş Bankası A.Ş den çekilen geçmiş elektrik borcu kredisi,
25.000,00 TL Eski borç dahil Su kuyuları ve belediye hizmet binalarının aylık elektrik ödemesi,
77.273,20 TL Kadrolu Memur-İşçi ve Sözleşmeli Mühendis-Tekniker ve Avukat ödemeleri
86.922,00TL Hizmet alımı ile çalışan işçiler için ödenen pay,
30.000,00 TL Akaryakıt ödemelerine ayrılan pay,
85.000,00 TL Aylık esnaf, olağan giderler ve arızalara harcanan paydır.
Belediyemizin bütçesi bu durumda iken biz çalışmalarımızı sürdürerek eski Osmaniye - Adana yolu olan ilçemiz ile şehir merkezimizi birbirine bağlayan 2,3 km lik yolu 3 şerit ve 16 metre olarak sıcak asfalt kaplama ile tamamladık. 7 Adet imarlı olan yolumuzu halkımızın kullanımına açtık. Yoğun yağışlarda sel riski olan yerlere ek 8 yeni su tahliye hattını tamamladık.1 Adet Yeni su kuyusu yapımını tamamladık.İlçemizin yeni imar revize planının 1. etabını tamamladık.Yeni deprem fay hattı haritasını tamamladık. Kardeş belediyemiz olan Çukurova Belediyesinden 1 adet kamyonu belediyemiz hizmetleri için aldık. 1 adet kazıcı yükleyici kepçe ve 1 adet çöp kamyonu 1adet hizmet aracını halkımızın hizmeti için belediyemize kazandırdık. Çamlık Evler mevkiinde ortalama kat yüksekliğini 10 kata kadar yükselttik. Emekliler için TOKİ ile 3 Bin Toplu konut yapılması için 200 dönüm arsa tahsisi yapılması için çalışmalar devam ediyor.Doğal gaz alt yapı çalışmalarını yetkili firma ile görüşüp ilçemiz mahallelerine yaymaya devam ediyoruz. Bununla birlikte oluşan alt yapı ve yollardaki eksiklikler için 25.000 bin metrekare parke taşı alımı yaptık.19 Bin Metrekare refüjlü parke yolu çalışmalarımızı tamamladık. 
Belediyemizin alacaklı olduğu öz gelirler ise;
1.064.241,86 TL Su kullanım ve abonman alacağı,
364.952,58 TL Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi alacağı olmak üzere toplam
1.429.194,44 TL alacağı bulunmaktadır.

Saygılarımla.

İbrahim DEMİRCİ
Toprakkale Belediye Başkanı