Kamu Hizmet Standartları

 

 

 

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI

TABLOSU

 

 

 

Sıra No

MÜDÜRLÜKLER

1

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

3

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

4

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

5

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

6

ZABITA AMİRLİĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPRAKKLAE BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

                                                                                                 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Meclis karar sureti verilmesi

 Başvuru Dilekçesi

    15 DAKİKA

2

Encümen karar sureti verilmesi

 

Başvuru Dilekçesi

  

     15 DAKİKA

3

Evrak

1-Dilekçe

2-Konu hakkında açıklayıcı bilgi

 

     30 GÜN

4

Staj verilmesi

1-Başvuru dilekçesi

2-Okul Üst yazısı.

 

       1.GÜN

5

İş nakil ve atama talepleri

Dilekçe

      15.GÜN

6

3071Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu Gereği Dilekçe Kayıt İşlemi

1-Vatandaşlar veya Kanuni Temsilcileri, Tüzel Kişilerin Toprakkale Belediye Başkanlığına Hitaplı Yazılı Dilekçeleri Adı-Soyadı-İmza-İş ya da İkametgâh Adresi

e-mail adresleri.( Tüm Birimlerden Talepler için geçerlidir.

2-Tüzel Kişiler ve Sivil Toplum Örgütleri için Şirket başlıklı veya Kaşeli Yazı (Üzerinde Şirket Adresi, Şirket yetkili İmzası ve Şirket Unvanı Bulunmak Zorundadır.)

(Vatandaşlar veya Kanuni Temsilcilerinin. Tezek Kişilerin Belediye Başkanlığımızdan Tüm Talepleri Genel kayıt altına alınarak, Konusuna göre İlgili birime havale edilerek; İşlem yapılması sağlanmaktadır.)

Birimlere İletilmek üzere sadece kontrol Kayıt, Havale İşlemleri İçin; Her Evrak Başına Toplam : 10 dakika (Yasal süre 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu gereği 30 Gündür.)

7

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

1- Kimlik Bilgileri

2- İletişim Adresi ve İrtibat Telefonu

3- Şikâyet ve Talebi ile ilgili açıklayıcı bilgi ve belgeler

       

        15 gün

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Nikah İşlemleri

1- Nüfus Cüzdanı

2- Evlenme Ehliyet Belgesi

3- Evlenme Beyannamesi

4- 4. Adet Fotoğraf

5- Sağlık Raporu

6- İzin Belgesi

7- Evlenme İşlemi bedeli tahsilatına ilişkin makbuz

 

 

 

 

 

2 GÜN

9

 Müdürlüğe gelen vatandaşları yönlendirmek

Taleplerine göre

1- Belediye Başkanımızla iletişimin sağlanması.

2-Konularına göre ilgili müdürlüklere yönlendirmeleri sağlanmaktadır.

 

 

10 DAKİKA

10

Günlük telefon görüşmeleri ve randevu taleplerine göre cevap vermek

Başvuru sahibinin

1-Adı-Soyadı

2-Telefon Numarası

3-Görüşeceği Konu

Taleplerine Göre

1-Belediye Başkanımızla iletişimin Sağlanması

2-Konularına göre ilgili müdürlüklere yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.

 

 

 

 

10 DAKİKA

 

 

 

 

                Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

              İlk Müracaat Yeri     : Yazı İşleri Müdürlüğü                                     İkinci Müracaat yeri  :  Belediye Başkanı                                             

              İsim                           : Bestami UYUTMAZ                                      İsim                           : İbrahim DEMİRCİ

              Ünvan                        : Belediye Başkan Yardımcısı                         Unvan                        : Belediye Başkanı

              Adres                         : Toprakkale Belediyesi Hizmet Binası           Adres                         : Toprakkale Belediyesi Hizmet Binası

              Tel                             : 0328 6332003                                                 Tel                            : 0328 6332003

              Faks                           : 0328 6332028                                                 Faks                           : 0328 6332028

              e-posta                      : Bestami51@hotmail.com   

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU                                                                                                                                                                   Mali Hizmetler Müdürlüğü

Sıra          No

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA  İSTENEN BELEGELER

HİZMETİN TAMAMLANMASI SÜRESİ (EN GEÇ)

 

1

Borç ekstresi dökümü

 

2 DAKİKA

 

2

Telefon ile borç ve tahakkuk sorulması

Mükellef sicil no veya kimlik bilgileri

2 DAKİKA

 

3

Emlak bildirimi (bina-arsa-arazi)

Adres bilgisi, tapu bilgisi, T.C kimlik bilgisi

5 DAKİKA

 

4

İştirak İşlemleri

Veaset ilamı, tapu bilgisi, varisin nüfus cüzdan fotokopisi

5 DAKİKA

 

5

Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi

Vergi levhası, kira kontratı veya tapu fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi

10 DAKİKA

 

6

İlan Reklam vergisi (broşür,afiş,bez ilan)

M2 bilgisi, levha bilgisi,izin belgesi

5 DAKİKA

 

7

Düzeltme ve iade işlemleri

Dilekçe, tahsilat makbuzu

7 DAKİKA

 

8

Emlak beyan dökümü

Sicil no veya TC Kimlik bilgisi

2 DAKİKA

 

9

Gayrimenkul kaydı Kontrolü

Sicil no veya TC Kimlik bilgisi

5 DAKİKA

 

10

Eğlence vergi bildirimi

İşyerindeki faaliyetin adı

5 DAKİKA

 

11

Emekli vergi muaf işlemleri

Başvuru formu

5 DAKİKA

 

12

Elden takipli veya süreli yazışmalar

İlgili kurum yazısı, havale

ACİL EVRAKLAR 2 SAAT EN GEÇ 3 GÜN

 

 

           Başvuru esnasında yukarda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracat Yeri    :Mali Hizmetler Müdürlüğü

İkinci Müracat Yeri  :Emlak Tahakkuk Şefliği

 

İsim                        :Yusuf Han KOCA

İsim                           :Ersin İLGÜN

               

 

Unvan                    :Mali Hizmetler Müdürü

Unvan                     : V.H.K.İ

 

Adres                      :Toprakkale Belediyesi

Adres                         :Toprakkale Belediyesi

 

Tel                           :03286332003                                                                                       Faks                           :03286332003

   

 

Tel                               :03286332003

              

 

 

 

 

              

 

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU                                                                                                                                                              Fen İşleri Müdürlüğü

 

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ)

1

Alt yüklenici iş deneyim belgesi  verilmesi

1-başvuru dilekçesi

2-basılı evrak bedelinin tahsiline ilişkin makbuz

5 gün

2

İş deneyim belgesi verilmesi

1-başvuru dilekçesi

2-basılı evrak bedelinin tahsiline ilişkin makbuz

5 gün

3

İş durum belgesi verilmesi

1-başvuru dilekçesi

2-basılı evrak bedelinin tahsiline ilişkin makbuz

5 gün

4

Asansör Tescil belgesi

1-başvuru dilekçesi

2-Firma CE belgesi

3-Asansör avan ve uygulama projeleri

4-AT uygunluk beyanı

5-Asansör kontrol tutanağı

6-ruhsat harcının tahsiline dair tahsilat makbuzu

15 gün

5

İş deneyim belgesi

1-başvuru dilekçesi

2-İnşaat ruhsatı

3-yapı kullanma izin belgesi veya hak ediş raporu

4-noter onaylı bedel içeren veya kat/daire karşılığı inşaat sözleşmesi

5-tapu

6- sgk onaylı işyeri bildirgesi

7-işe ait onaylı fatura örnekleri

8- belge harcının tahsiline ilişkin makbuz

5 gün

6

Ekpertiz rapor düzenlenmesi

1-başvuru dilekçesi

2-bina beyan sureti

3-tapu fotokopisi

4-rapor harcının tahsiline dair tahsilat makbuzu

1 gün

7

Mekanik tesisatın yerinde kontrolü

Onaylı mekanik tesisat projeleri

1 gün

8

Temel üstü subasman kontrolü yapılması

Subasmanı yapılmış olan binanın aplikasyon krokisi

2 gün

9

Demir kontrolü yapılması

Onaylı statik proje

2 gün

 

10

İnşaat(yapı) ruhsat işlemleri(4708 sayılı kanun kapsamında)

 1. DİLEKÇE.
 2. MİMARİ PROJESİ.5 ‘er TAKIM.( Yapı Denetim Denetçi Mühendisi Tarafından Kaşelenmiş ve İmzalanmış Olacak. )(Projenin Arsa-Yapı Alanları-İmar Çapına Esas Bilgi Tablosu ve Kat Mülkiyeti(İrtifakı) ne Esas Paylaşım Tablosu Gösterilecek.Vaziyet Planında ve Varsa Kat Planlarına Otopark İşlenmiş Olacak.Taks, Kaks, Mahal Listesi, Metrekare Cetveli, Sığınak ve Otopark Hesabı Mimari Projede Gösterilecek.Kanalizasyon Şebekesi Olmayan Yerlerde Foseptik Çukuru İşlenecek.)
 1. TAPU SURETİ.
 2. KADASTRO APLİKASYON ÇAPI.(KOORDİNE ÖZETLİ. )
 3. İMAR ÇAPI.(Belediyeden İmzalı – Mühürlü Orijinal alınmış olacak – Fotokopi Kabul Edilmemektedir.)
 4. YOL KOTU TUTANAĞI.
 5. GEÇİCİ İNŞAAT RUHSATLARINDA ENCÜMEN KARARI.
 6. BELEDİYE EMLAK ŞEFLİĞİNDEN ARSA BEYANNAMESİ.
 7. MİMARDAN BİNA İNŞAAT VERGİSİ BEYANNAMESİ.
 8. MİMARDAN TAKS –KAKS ( MİMARLAR ODASI ) HESABI.
 9. MİMARDAN FAYDALI ALAN HESABI.
 10. Üç Boyutlu Dış Görüntü Resmi ( Yükseklik İşlenmiş Hali İle ( TesfiyeEdilimiş Son Hali İle.))
 11. PEYZAJ PROJESİ. 5 ‘er TAKIM. ( Kuş Bakışı Görünüş, Dört Cepheden Görünüş, Tesviye edilmiş Son Kotları ve Kesitlerle birlikte, Yükseklikler Belirtilecek. )
 12. ÜÇ BOYUTLU DÖRT CEPHEDEN – DIŞTAN GÖRNÜŞ RENKLİ RESİM.
 1. STATİK PROJESİ.5 ‘er TAKIM.(Kazı Planı İşlenmiş Olacak.)( Yapı Denetim Denetçi Mühendisi Tarafından Kaşelenmiş ve İmzalanmış Olacak.)
 2. STATİK PROJE HESAB ÇIKTISI 5 Adet.(Ciltlenecek.)(Yapı Denetim Denetçi Mühendis Kaşeli ve İmzalı Olacak. )
 3. MAKİNE - TESİSAT PROJESİ.5 ‘er TAKIM.(Kanalizasyon Şebekesi Olmayan Yerlerde Foseptik Çukuru İşlenecek.)
 4. KALORİFER TESİSAT PROJESİ; MAKİNA – TESASAT RAPORU.( Yapı Denetim Denetçi Mühendisi Tarafından Kaşelenmiş ve İmzalanmış Olacak.)
 5. ISI YALITIM PROJESİ veya ISI İHTİYACI KİMLİK BELGESİ, ISI KAYBI HESABI.( Yapı Denetim Denetçi Mühendisi Tarafından Kaşelenmiş ve İmzalanmış Olacak.)
 6. ASANSÖR AVAN  PROJESİ.( Yapı Denetim Denetçi Mühendisi Tarafından Kaşelenmiş ve İmzalanmış Olacak.)
 7. YANGIN TESİSAT PROJESİ.( Yapı Denetim Denetçi Mühendisi Tarafından Kaşelenmiş ve İmzalanmış Olacak.)
 8. ELEKTRİK PROJESİ.5 ‘er TAKIM.( Yapı Denetim Denetçi Mühendisi Tarafından Kaşelenmiş ve İmzalanmış Olacak.)(Tedaş Başvuru Dilekçesi.)
 9. ZEMİN ETÜT RAPORU.(Ciltlenecek.)(Jeoloji, Jeofizik, Statiği hazırlayan İnşaat Mühendisi ve Yapı Denetim Denetçi MühendisiTarafından Kaşelenmiş ve İmzalanmış Olacak.)
 10. MİMARİ - MİMAR ‘A AİT YÖNETMELİK EKİ TAAHHÜTNAME.
 11. STATİK - İNŞAATMÜH. AİT YÖNETMELİK EKİ TAAHHÜTNAME.
 12. TESİSAT- MAKİNA MÜH. AİT YÖNETMELİK EKİ TAAHHÜTNAME.
 13. ELEKTRİK - ELEKTRİK MÜH. AİT YÖNETMELİK EKİ TAAHHÜTNAME.
 14. ZEMİN ETÜT - JEOLOJİMÜH. AİT YÖNETMELİK EKİ TAAHHÜTNAME.
 15. ZEMİN ETÜT - JEOFİZİK MÜHAİT YÖNETMELİK EKİ TAAHHÜTNAME.
 16. HARİTA KADASTRO MÜHENDİSİNCE;

1)      TAAHHÜTNAME.

2)      PLANKOTE TUTANAĞI.

3)      YAPI APLİKASYON KROKİSİ.(KOORDİNE ÖZETLİ).(Binanın Araziye Doğru Aplike Edileceğine Dair.)

4)      DURUM HARİTASI. ( Kadastro, İmar, Mevcut üst üste ekli tek Kroki.)

5)      VAZİYET PLANI

6)      ÖLÇÜ KROKİSİ.

7)      BAĞIMSIZ BÖLÜM PLANI.

8)      YÜKSEKLİK KONUM HARİTASI.

 1. YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ TAAHHÜTNAMESİ.
 2. YAPI MÜTEAHHİTLİĞİVERGİ LEVHASIFOTOKOPİSİ.
 3. YAPI MÜTEAHHİTLİĞİTİCARET ODASI SİCİL DURUM BELGESİ.
 4. YAPI MÜTEAHHİDİ İMZA SİRKÜLERİ.
 5. YAPI MÜTEAHHİTİ KİMLİK FOTOKOPİSİ.(Geçici Müteahhitlik Belgesi.)
 6. ŞANTİYE ŞEFLİĞİ TAAHÜTNAMESİ.
 7. ŞANTİYE ŞEFLİĞİ SÖZLEŞMESİ.
 8. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN ONAYLI YİBF BELGESİ.
 9. PROJE KONTROL FORMU.
 10. YAPI DENETİM TAAHHÜTNAMESİ.
 11. YAPI DENETİM İZİN BELGESİ.
 12. YAPI DENETİM HİZMET SÖZLEŞMESİ.
 13. YAPI DENETİM YETKİLİSİ İMZA SİRKÜLERİ.
 14. YAPI DENETİM YETKİLİSİ KİMLİK FOTOKOPİSİ.
 15. YAPI DENETİM VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ.
 16. YAPI DENETİM FENNİ MESUL DENETÇİ BELGELERİ
 17. SIĞINAK RAPORU.
 18. YOL GEÇİŞ İZNİ – KARAYOLUNA CEPHESİ OLAN İŞ YERLERİNDE.
 19. OTOPARK HARCI – (ZİRAAT BANKASITR960001001716280127245018 İBAN NOLU HESABINA ÖDENDİĞİNE DAİR DEKONT).
 20. PROJE BEDEL DEKONTU YAPI DENETİM HİZMET SÖZLEŞMESİNE ESAS.( Orijinali Belediyeye Verilecek Fotokopi Olmayacak.)
 21. İNŞAAT RUHSAT HARCI ÖDEME DEKONTU.( Orijinali Belediyeye Verilecek Fotokopi Olmayacak. )

(Yukarıdaki Evrakların Kontrollerine İstinaden Emlak ve Tahsilat Şefliğinden Borcu Yoktur Yazısı Alınıp; NumaratajBelgesi ve Müteakiben Ruhsat Belgesi Düzenlenecektir.)

 1. KAROT RAPORU.
 2. Riskli Bina Tespit Raporu. (Ciltli Olacak.),
 1. Sivil Havacılıktan Hava Mania Kriterlerine Uygun Olup Olmadığına Dair Yazı.
 2. Çed Raporu (51m. Üstü için Çevre Bakanlığından)
 3. Sağlık Koruma Bandı.

 

30 gün

11

İnşaat (yapı) Ruhsatı işlemleri 3194 sayılı imar kanun

EKLERİ:

 1. DİLEKÇE.
 2. TAPU SURETİ.
 3. L.İ.K.A.P  APLİKASYON ÇAPI.(KOORDİNE ÖZETLİ. )
 4. İMAR ÇAPI.(Belediyeden İmzalı – Mühürlü Orijinal alınmış olacak – Fotokopi Kabul Edilmemektedir.)
 5. YOL KOTU TUTANAĞI.
 6. BELEDİYE EMLAK ŞEFLİĞİNDEN ARSA BEYANNAMESİ.
 7. MİMARDAN BİNA İNŞAAT VERGİSİ BEYANNAMESİ.
 8. MİMARDAN TAKS –KAKS ( MİMARLAR ODASI ) HESABI.
 9. MİMARDAN FAYDALI ALAN HESABI.
 10. Üç Boyutlu Dış Görüntü Resmi ( Yükseklik İşlenmiş Hali İle ( TesfiyeEdilimiş Son Hali İle.))
 11. MİMARİ PROJESİ.5 ‘er TAKIM.( Yapı Denetim Denetçi Mühendisi Tarafından Kaşelenmiş ve İmzalanmış Olacak. )(Projenin Arsa-Yapı Alanları-İmar Çapına Esas Bilgi Tablosu ve Kat Mülkiyeti(İrtifakı) ne Esas Paylaşım Tablosu Gösterilecek.Vaziyet Planında ve Varsa Kat Planlarına Otopark İşlenmiş Olacak.Taks, Kaks, Mahal Listesi, Metrekare Cetveli, Sığınak ve Otopark Hesabı Mimari Projede Gösterilecek.Kanalizasyon Şebekesi Olmayan Yerlerde Foseptik Çukuru İşlenecek.)
 12. STATİK PROJESİ.5 ‘er TAKIM.(Kazı Planı İşlenmiş Olacak.)( Yapı Denetim Denetçi Mühendisi Tarafından Kaşelenmiş ve İmzalanmış Olacak.)
 13. STATİK PROJE HESAB ÇIKTISI 5 Adet.(Ciltlenecek.)(Yapı Denetim Denetçi Mühendis Kaşeli ve İmzalı Olacak. )
 14. MAKİNE - TESİSAT PROJESİ.5 ‘er TAKIM.(Kanalizasyon Şebekesi Olmayan Yerlerde Foseptik Çukuru İşlenecek.)
 15. KALORİFER TESİSAT PROJESİ; MAKİNA – TESASAT RAPORU.( Yapı Denetim Denetçi Mühendisi Tarafından Kaşelenmiş ve İmzalanmış Olacak.)
 16. ISI YALITIM PROJESİ veya ISI İHTİYACI KİMLİK BELGESİ, ISI KAYBI HESABI.( Yapı Denetim Denetçi Mühendisi Tarafından Kaşelenmiş ve İmzalanmış Olacak.)
 17. ASANSÖR AVAN  PROJESİ.( Yapı Denetim Denetçi Mühendisi Tarafından Kaşelenmiş ve İmzalanmış Olacak.)
 18. ELEKTRİK PROJESİ.5 ‘er TAKIM.( Yapı Denetim Denetçi Mühendisi Tarafından Kaşelenmiş ve İmzalanmış Olacak.)(Tedaş Başvuru Dilekçesi.)
 19. ZEMİN ETÜT RAPORU.(Ciltlenecek.)(Jeoloji, Jeofizik, Statiği hazırlayan İnşaat Mühendisi ve Yapı Denetim Denetçi MühendisiTarafından Kaşelenmiş ve İmzalanmış Olacak.)
 20. MİMARİ - MİMAR ‘A AİT YÖNETMELİK EKİ TAAHHÜTNAME.
 21. STATİK - İNŞAATMÜH. AİT YÖNETMELİK EKİ TAAHHÜTNAME.
 22. TESİSAT- MAKİNA MÜH. AİT YÖNETMELİK EKİ TAAHHÜTNAME.
 23. ELEKTRİK - ELEKTRİK MÜH. AİT YÖNETMELİK EKİ TAAHHÜTNAME.
 24. ZEMİN ETÜT - JEOLOJİMÜH. AİT YÖNETMELİK EKİ TAAHHÜTNAME.
 25. ZEMİN ETÜT - JEOFİZİK MÜHAİT YÖNETMELİK EKİ TAAHHÜTNAME.
 26. HARİTA KADASTRO MÜHENDİSİNCE;
 1. TAAHHÜTNAME.
 2. PLANKOTE TUTANAĞI.
 3. YAPI APLİKASYON KROKİSİ.(KOORDİNE ÖZETLİ).(Binanın Araziye Doğru Aplike Edileceğine Dair.)
 4. DURUM HARİTASI. ( Kadastro, İmar, Mevcut üst üste ekli tek Kroki.)
 5. VAZİYET PLANI
 6. ÖLÇÜ KROKİSİ.
 7. BAĞIMSIZ BÖLÜM PLANI.
 8. YÜKSEKLİK KONUM HARİTASI.
  1. (Yukarıdaki Evrakların Kontrollerine İstinaden Emlak ve Tahsilat Şefliğinden Borcu Yoktur Yazısı Alınıp; NumaratajBelgesi ve Müteakiben Ruhsat Belgesi Düzenlenecektir.)
 1. YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ TAAHHÜTNAMESİ.
 2. YAPI MÜTEAHHİTLİĞİVERGİ LEVHASIFOTOKOPİSİ.
 3. YAPI MÜTEAHHİTLİĞİTİCARET ODASI SİCİL DURUM BELGESİ.
 4. YAPI MÜTEAHHİDİ İMZA SİRKÜLERİ.
 5. YAPI MÜTEAHHİTİ KİMLİK FOTOKOPİSİ.(Geçici Müteahhitlik Belgesi.)
 6. ŞANTİYE ŞEFLİĞİ TAAHÜTNAMESİ.
 7. ŞANTİYE ŞEFLİĞİ SÖZLEŞMESİ.
 8. OTOPARK HARCI – (ZİRAAT BANKASITR960001001716280127245018 İBAN NOLU HESABINA ÖDENDİĞİNE DAİR DEKONT).
 9. PROJE BEDEL DEKONTU YAPI DENETİM HİZMET SÖZLEŞMESİNE ESAS.( Orijinali Belediyeye Verilecek Fotokopi Olmayacak.)
 10. İNŞAAT RUHSAT HARCI ÖDEME DEKONTU.( Orijinali Belediyeye Verilecek Fotokopi Olmayacak. )

 

 

30 gün

12

Yapı kullanım izin belgesi

 1. TAPU FOTOKOPİSİ.
 2. İNŞAAT RUHSATI FOTOKOPİSİ.
 3. T.C. KİMLİK NOLU BELGE FOTOKOPİSİ.
 4. SSK BORCU YOKTUR YAZISI.
 5. MALİYE – TAPU HARCI YAZISI.
 6. TOPRAKKALE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YAZISI.
 7. FENNİ MESULLERİN (3194 Sayılı K. 22. Mad. ve TSE göre İnşaatın Uygun olduğuna dair Rapor. );

i)        Mimar.

ii)      İnşaat Mühendisi.

iii)    Elektrik Mühendisi.

iv)    Makine Mühendisi.

v)      Harita Mühendisi.

 1. Fenni Mesul - Harita Mühendisinden RÖPERLİ KROKİ
 2. EMLAK BEYAN DEĞERİ.
 3. EMLAK, SU, SULAMA, KİRA V.S. BELEDİYEMİZE BORCU OLMADIĞINA DAİR YAZI.
 4. YAPI KULLANMA İZNİ HARCI YATIRILDIĞINA DAİR DEKONT.
 5. ASANSÖR İŞLETME RUHSATI.
 6. SIĞINAK RAPORU.
 7. ENERJİ KİMLİK BELGESİ.
 8. NUMARATAJ YAZISI.
 9. Belediyece onaylı 1 adet mimari proje.

 

30 gün

13

Mimari,statik,mekanik tesisat ve jeolojik etüd raporlarının incelenmesi

Proje ile başvuru

15 gün

14

Tadilat inşaat ruhsatı

 1. DİLEKÇE.
 2. TAPU SURETİ.
 3. İmar Çapı
 4. Mimari proje
 5. Elektrik proje
 6. Makine proje
 7. Statik proje
 8. Bina tadilat harcı makbuzu

 

15 gün

15

Kat irtifakı kurulması

1-dilekçe

2-İnşaat ruhsatı

3- tapu

4-bağımsız bölümler listesi

5-kat planına göre düzenlenmiş mimari proje

6-Kat irtifakı harç bedeli

 

5 gün

16

İnşaat durum belgesi ve kot raporu

1-şahsi müracaat

2-harita mühendisi onaylı plankote çalışması

5 gün

17

Kat ilavesi inşaat ruhsatı

 1. DİLEKÇE.
 2. TAPU SURETİ.
 3. L.İ.K.A.P APLİKASYON ÇAPI.(KOORDİNE ÖZETLİ. )
 4. İMAR ÇAPI.(Belediyeden İmzalı – Mühürlü Orijinal alınmış olacak – Fotokopi Kabul Edilmemektedir.)
 5. YOL KOTU TUTANAĞI.
 6. BELEDİYE EMLAK ŞEFLİĞİNDEN ARSA BEYANNAMESİ.
 7. MİMARDAN BİNA İNŞAAT VERGİSİ BEYANNAMESİ.
 8. MİMARDAN TAKS –KAKS ( MİMARLAR ODASI ) HESABI.
 9. MİMARDAN FAYDALI ALAN HESABI.
 10. MİMARİ PROJESİ.5 ‘er TAKIM.( Yapı Denetim Denetçi Mühendisi Tarafından Kaşelenmiş ve İmzalanmış Olacak. )(Projenin Arsa-Yapı Alanları-İmar Çapına Esas Bilgi Tablosu ve Kat Mülkiyeti(İrtifakı) ne Esas Paylaşım Tablosu Gösterilecek.Vaziyet Planında ve Varsa Kat Planlarına Otopark İşlenmiş Olacak.Taks, Kaks, Mahal Listesi, Metrekare Cetveli, Sığınak ve Otopark Hesabı Mimari Projede Gösterilecek.Kanalizasyon Şebekesi Olmayan Yerlerde Foseptik Çukuru İşlenecek.)
 11. STATİK PROJESİ.5 ‘er TAKIM.(Kazı Planı İşlenmiş Olacak.)( Yapı Denetim Denetçi Mühendisi Tarafından Kaşelenmiş ve İmzalanmış Olacak.)
 12. STATİK PROJE HESAB ÇIKTISI 5 Adet.(Ciltlenecek.)(Yapı Denetim Denetçi Mühendis Kaşeli ve İmzalı Olacak. )
 13. MAKİNE - TESİSAT PROJESİ.5 ‘er TAKIM.(Kanalizasyon Şebekesi Olmayan Yerlerde Foseptik Çukuru İşlenecek.)
 14. KALORİFER TESİSAT PROJESİ; MAKİNA – TESASAT RAPORU.( Yapı Denetim Denetçi Mühendisi Tarafından Kaşelenmiş ve İmzalanmış Olacak.)
 15. ISI YALITIM PROJESİ veya ISI İHTİYACI KİMLİK BELGESİ, ISI KAYBI HESABI.( Yapı Denetim Denetçi Mühendisi Tarafından Kaşelenmiş ve İmzalanmış Olacak.)
 16. ASANSÖR AVAN  PROJESİ.( Yapı Denetim Denetçi Mühendisi Tarafından Kaşelenmiş ve İmzalanmış Olacak.)
 17. YANGIN TESİSAT PROJESİ.( Yapı Denetim Denetçi Mühendisi Tarafından Kaşelenmiş ve İmzalanmış Olacak.)
 18. ELEKTRİK PROJESİ.5 ‘er TAKIM.( Yapı Denetim Denetçi Mühendisi Tarafından Kaşelenmiş ve İmzalanmış Olacak.)(Tedaş Başvuru Dilekçesi.)
 19. MİMARİ - MİMAR ‘A AİT YÖNETMELİK EKİ TAAHHÜTNAME.
 20. STATİK - İNŞAATMÜH. AİT YÖNETMELİK EKİ TAAHHÜTNAME.
 21. TESİSAT- MAKİNA MÜH. AİT YÖNETMELİK EKİ TAAHHÜTNAME.
 22. ELEKTRİK - ELEKTRİK MÜH. AİT YÖNETMELİK EKİ TAAHHÜTNAME.
 23. ZEMİN ETÜT - JEOLOJİMÜH. AİT YÖNETMELİK EKİ TAAHHÜTNAME.
 24. ZEMİN ETÜT - JEOFİZİK MÜHAİT YÖNETMELİK EKİ TAAHHÜTNAME.
 25. HARİTA KADASTRO MÜHENDİSİNCE;
 1. TAAHHÜTNAME.
 2. PLANKOTE TUTANAĞI.
 3. YAPI APLİKASYON KROKİSİ.(KOORDİNE ÖZETLİ).(Binanın Araziye Doğru Aplike Edileceğine Dair.)
 4. DURUM HARİTASI. ( Kadastro, İmar, Mevcut üst üste ekli tek Kroki.)
 5. VAZİYET PLANI
 6. ÖLÇÜ KROKİSİ.
 7. BAĞIMSIZ BÖLÜM PLANI.
 8. YÜKSEKLİK KONUM HARİTASI.
  1. (Yukarıdaki Evrakların Kontrollerine İstinaden Emlak ve Tahsilat Şefliğinden Borcu Yoktur Yazısı Alınıp; NumaratajBelgesi ve Müteakiben Ruhsat Belgesi Düzenlenecektir.)
 1. YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ TAAHHÜTNAMESİ.
 2. YAPI MÜTEAHHİTLİĞİVERGİ LEVHASIFOTOKOPİSİ.
 3. YAPI MÜTEAHHİTLİĞİTİCARET ODASI SİCİL DURUM BELGESİ.
 4. YAPI MÜTEAHHİDİ İMZA SİRKÜLERİ.
 5. YAPI MÜTEAHHİTİ KİMLİK FOTOKOPİSİ.(Geçici Müteahhitlik Belgesi.)
 6. ŞANTİYE ŞEFLİĞİ TAAHÜTNAMESİ.
 7. ŞANTİYE ŞEFLİĞİ SÖZLEŞMESİ.
 8. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN ONAYLI YİBF BELGESİ.
 9. PROJE KONTROL FORMU.
 10. YAPI DENETİM TAAHHÜTNAMESİ.
 11. YAPI DENETİM İZİN BELGESİ.
 12. YAPI DENETİM HİZMET SÖZLEŞMESİ.
 13. YAPI DENETİM YETKİLİSİ İMZA SİRKÜLERİ.
 14. YAPI DENETİM YETKİLİSİ KİMLİK FOTOKOPİSİ.
 15. YAPI DENETİM VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ.
 16. YAPI DENETİM FENNİ MESUL DENETÇİ BELGELERİ
 17. SIĞINAK RAPORU.
 18. OTOPARK HARCI – (ZİRAAT BANKASITR960001001716280127245018 İBAN NOLU HESABINA ÖDENDİĞİNE DAİR DEKONT).
 19. PROJE BEDEL DEKONTU YAPI DENETİM HİZMET SÖZLEŞMESİNE ESAS.( Orijinali Belediyeye Verilecek Fotokopi Olmayacak.)
 20. İNŞAAT RUHSAT HARCI ÖDEME DEKONTU.( Orijinali Belediyeye Verilecek Fotokopi Olmayacak. )

 

 

30 gün

18

İş makinesi tahsis edilmesi

1-      Başvuru dilekçesi

2-      Hesaplanan tahsis bedelinin tahsiline ilişkin makbuz

5 gün

19

Yol ve kaldırım bakım onarım hizmeti verilmesi

Başvuru dilekçesi

1 ay

20

Tranşe (yol kazısı yapılması)

1-      Başvuru dilekçesi

2-      Kurumlardan onaylı kazı formu

3-      Hesaplanan tahsil makbuzu

15 gün

21

Kamulaştırma talebi

1-      Dilekçe

2-      Tapu

3-      Veraset ilanı

4-      vekaletname

30 gün

22

Arsa tahsis belgesi

1-      dilekçe

15 gün

23

Parselasyon talebi

1-      dilekçe

2-      parsel maliklerinin talebi

3-      harita müh. Tarafından hazırlanmış ifraz haritası

2 ay

24

Tevhit talebi

1-      dilekçe

2-      parsel maliklerinin talebi

3-      L.İ.K.A.P tan Aplikasyon çapı

15 gün

25

İmar durumu

1-      Dilekçe

2-      Tapu fotokopisi

3-      L.İ.K.A.P tan Aplikasyon çapı

4-      Borcu olmadığına dair onaylı yazı

5-      Evrak bedelinin tahsiline dair makbuz

1 gün

26

Tadilat talebi

1-      Tapu senedi veya tapu kayıt örneği

2-      Tapuda adı geçen maliklerin eğer kendileri başvurmuyorsa noterden onaylı muvakatname

3-      Koordinatlı imar ve kadostro fotokopisi

4-      Öneri çalışma paftaları

1/5000 öl. N.İ.P tadilatları 12 ay

1/1000 öl. U.İ.P tadilatları 6 ay

27

Özel mülkiyet alanlarında bulunan ağaçlarla ilgili kesim izninin verilmesi

1-      dilekçe

20 gün

28

İzinsiz ağaç kesimleriyle ilgili ihbarın değerlendirilmesi ve gerekli yasal işlemlerin yapılması

1-      dilekçe

 

15 gün

29

Fidan (ağaç,çalı) dikimi talebi

1-      dilekçe

 

15 gün

30

Yeşil alanlarda ot temizliği

1-      dilekçe

 

15 gün

31

Ağaç budama

1-      dilekçe

 

15 gün

32

Çiçek dikimi

1-      dilekçe

 

15 gün

33

Yeşil alanların sulanması

1-      dilekçe

 

1 gün

34

İlaçlama yapılması

1-      dilekçe

 

15 gün

35

Hazır çim serimi

1-      dilekçe

 

15 gün

36

Yeşil alanların ve parkların genel temizliği

1-      dilekçe

 

15 gün

37

Spor aletleri talebi

1-      dilekçe

 

15 gün

38

Bank talebi

1-      dilekçe

 

Uygun ise mevcutta var ise 15 iş günü

39

Sulama sistemindeki arızalar

1-      dilekçe

 

15 gün

40

Spor aletlerinin bakımı

1-      dilekçe

 

15 gün

41

Özel ilaçlama yapılması talebinin kabulu

1-      dilekçe

2-      ilaçlama bedelinin tahsiline ilişkin makbuz

 

2 gün

42

Mezarlık tahsil edilmesi

1-      nüfus kaydı kimlik fotokopisi

2-      mezarlık ücreti bedeline ilişkin makbuz

3-      ölüm anında ölüm belgesi

1 gün

43

Cenaze yıkıma ve taziye hizmetleri

Ölüm belgesi

2 saat

44

ilaçlama

-şikayet veya talep konulu yazılı veya sözlü başvuru

2 gün

45

Taziye çadırı kurma

Talep olursa (sözlü başvuru)

1 saat

46

Arsa veya evin kentsel dönüşüm kapsamında olup olmadığına sözlü talep

1-      tapu bilgileri

2-      kimlik bilgileri

1 saat

47

Arsa veya evin kentsel dönüşüm kapsamında olup olmadığına yazılı talep

1-      talep dilekçesi

2-      tapu

7 gün

            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk müracaat yeri  : Fen İşleri Müdürlüğü                                                     İkinci müracaat yeri: Başkan yardımcısı

İsim                      : İsmet İnönü Gedik                                                          İsim :Hüsnü Zeynel EVCİL

Unvan                   : Fen İşleri Müdür Vekili                                                  Unvan : Başkan yardımcısı

Adres                    : Toprakkale Belediyesi                                                   Adres: Toprakkale Belediyesi

Tel                         : 0328 633 20 03                                                              tel: 0328 633 20 03

Faks                      : 0328 633 20 28                                                               faks:0328 633 20 28

e-posta                  : fenisleri@toprakkale bel.tr                                           e-posta:-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPRAKKLAE BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

(Temizlik İşleri Müdürlüğü)

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Ambalaj Atıklarını Toplanması

Dilekçe, Telefon, E-Posta

5 Gün

2

Bitkisel Atık Yağların Toplanması

Dilekçe, Telefon, E-Posta

5 Gün

3

Atık Pillerin Toplanması

Dilekçe, Telefon, E-Posta

5 Gün

4

Atık Lastiklerin Toplanması

Dilekçe, Telefon, E-Posta

1 Hafta

5

Atık Akülerin Toplanması

Dilekçe, Telefon, E-Posta

1 Hafta

6

Elektronik Atıklarının Toplanması

Dilekçe, Telefon, E-Posta

1 Hafta

7

Atık Yemeklerin Toplanması Bayat Ekmeklerin Toplanması

Dilekçe, Telefon, E-Posta

2 Gün

8

Evsel Arıkların Toplanması

Dilekçe, Telefon, E-Posta

2 Gün

9

Cadde ve Sokakların Süpürülmesi

Dilekçe, Telefon, E-Posta

1 Gün

10

Cadde ve Sokakların Yıkanması

Dilekçe, Telefon, E-Posta

 1 Ay 

11

Eski Koyternerlerin Tamir edilerek yenilenmesi

Dilekçe, Telefon, E-Posta

1 Hafta

12

Toplu Temizlik Çalışması Yapılması

Dilekçe, Telefon, E-Posta

Yılda 2 Sefer

13

Kaldırım Üzeri Yabani Otların Temizlenmesi ve İlaçlanması

Dilekçe, Telefon, E-Posta

2 Gün

14

Resmi Kuruluşlara Plastik Koyterner Verilmesi

Dilekçe, Telefon, E-Posta

1 Hafta

15

Yağmur Izgaralarının Temizlenmesi

Dilekçe, Telefon, E-Posta

2 Gün

16

Gazellerin Temizlenmesi

Dilekçe, Telefon, E-Posta

2 Gün

17

Koyterner Ceplerinin Yapılması

Dilekçe, Telefon, E-Posta

2 Hafta

18

İnşaat Atıklarının Toplanması

Dilekçe, Telefon, E-Posta

1 Hafta

19

Kurban Kesim Yerlerinin Temizliği, Yıkanması, İlaçlanması ve  Dezenfekte Edilmesi

Dilekçe, Telefon, E-Posta

Yılda 1 Sefer

20

Bahçe Atıklarının Toplanması

Dilekçe, Telefon, E-Posta

1 Hafta

21

Pazar Yerlerinin Temizlenmesi

Dilekçe, Telefon, E-Posta

1 Hafta

22

Konteynerlerin Yıkanması ve İlaçlama

Dilekçe, Telefon, E-Posta

1 Hafta

23

Konteynerlerin Kaldırılması

Dilekçe, Telefon, E-Posta

1 Hafta

24

Konteynerlerin Boşaltılması

Dilekçe, Telefon, E-Posta

1 Hafta

25

Boş Arsaların Temizliği

Dilekçe, Telefon, E-Posta

1 Ay

26

Hayvansal Atıkların Alınması

Dilekçe, Telefon, E-Posta

2 Hafta

27

Okul,Cami Çevrelerinin Temizlenmesi

Dilekçe, Telefon, E-Posta

2 Hafta

28

WC' lerin Temizlenmesi

Dilekçe, Telefon, E-Posta

1 Gün

29

Cami İç Temizliği

Dilekçe, Telefon, E-Posta

Yıda 1 Sefer

30

Cami Bahçelerindeki Yeşil Alanların Biçilmesi

Dilekçe, Telefon, E-Posta

6 Ayda 1 Sefer

31

WC'lerdeki Elektrikli İnşaat İşlerinin Yapılması

Dilekçe, Telefon, E-Posta

1 Gün

32

WC'lerdeki Su Tadilatlarının Yapılması

Dilekçe, Telefon, E-Posta

1 Gün

33

WC'lerdeki Kaynak Tadilatlarının Yapılması

Dilekçe, Telefon, E-Posta

1 Gün

34

Tanıtım, Broşür ve Eğitim Seminerleri Verilmesi

Dilekçe, Telefon, E-Posta

Yılda 1 Sefer

35

Foseptik Çukurlarının Dolasında ve Su Baskınlarında Vidanjör Hizmeti

Dilekçe, Telefon, E-Posta

5 Saat

36

Bimer ve Bilgi Edinme Taleplerinin Cevaplanması

Dilekçe, Telefon, E-Posta

2 Gün

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri      :Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                                    

İkinci Müracaat Yeri     :Belediye Başkanı

İsim                              :Fatih GÖK                                                                                                                                    

İsim                                  : İbrahim DEMİRCİ

Unvan                          : Temizlik İşleri Müdür V.                                                                                                      

Unvan                              :Belediye Başkanı

Adres                           :Toprakkale Belediyesi Ana Binası                                                                                     

Adres                               : Belediye Ana Binası

 1. :0328 633 2003                                                                                                                         
 2. :0328 633 2003
 

Faks 

         :0328 633 20 28                                                                                                                           

 1. :0328 633 2028

E- Posta                       :fatih_gok80@hotmail.com

 

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

(Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü)

SIRA NO

 

HİZMET ADI

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMET TAMAMLAMA SÜRESİ

1

Su Abone Bağlantısı

Tapu/Kimlik/İskan veya Yapı Ruhsatı/Kira İse Kontratı/DASK

Ortalama 3 Saat

2

İçme Suyu Yeni Hat Yapımı

Yenileme Gerektiren Veya Hiç Hat Olmayan Bölgelere İdare Kararı Veya Vatandaş Dilekçesiyle

Uzunluğuna Göre Değişken

3

İçme Suyu Arıza

Vatandaş Başvurularının Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü İrtibat Telefonu Aracılığı ile

Değişken

4

Kanal Açma ve Vidanjör Hizmetleri

Vatandaş Başvurularının Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü İrtibat Telefonu Aracılığı ile

Ortalama 30 Dakika

5

Kanalizasyon Ana Hat Yapımı

Yenileme Gerektiren veya Hiç Hat Olmayan Bölgelere İdare Kararı veya Vatandaş Dilekçesiyle

Uzunluğuna Göre Değişken

6

Kanalizasyon Parsel Bağlantısı

Tapu/Kimlik/İskan veya Yapı Ruhsatı/ Kira İse Kira Kontratı

Ortalama 4 Saat

7

Kanalizasyon Arıza

Vatandaş Başvurularının Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü İrtibat Telefonu Aracılığı ile

Değişken

8

Yağmur Ana Hat Yapımı

Yenileme Gerektiren veya Hiç Hat Olmayan Bölgelere İdare Kararı veya Vatandaş Dilekçesiyle

Uzunluğuna Göre Değişken

            Başvuru esnasında yukarda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri     

İkinci Müracaat Yeri     

İsim                            

: Ferhat AKSİN

İsim                            

: İbrahim DEMİRCİ

Ünvanı                       

: Su ve Kanalizasyon Müdür V.

Ünvanı                       

: Belediye Başkanı

Adres                         

: Toprakkale Belediyesi

Adres                         

: Toprakkale Belediyesi

Tel                             

: 03286332003

Tel                             

: 03286332003

Faks                          

: 03286332028

Faks                          

: 03286332028

 

 

 

TOPRAKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ZABITA AMİRLİĞİ

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLAMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

1-      Başvuru Formu

2-      İşyerinin tapu fotokopisi

3-      Yapı kullanım izin belgesi

4-      İşyerinin kira kontratı (kiracı ise)

5-      Vergi levhası fotokopisi

6-      Ustalık belgesi(gerekli yerler için)

7-      Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Esnaf Sicil Tasdiknamesi (Şahıslar için)

8-      Kimlik fotokopisi (şahıslar için)

9-      Kuruluş ilanı, yetki belgesi (Şirketler için)

10-  Oda kayıt belgesi

11-  İtfaiye raporu

12-  Çalışanlara Hijyen Eğitim Belgesi (Gıda satış yerleri için)

13-  Kolluk görüşü (umuma açık yerler için)

10 GÜN

( Umuma Açık Yerler )

 

1 AY

 

2

 

1- Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru / Beyan Formu(matbu)

2- Uygun yapı kullanma izin belgesi*

3- İşyeri tapu fotokopisi

4- İşyeri kira ise Kira Kontratı

5- Ustalık belgesi (gerekli yerler için)

6- Kapasite Raporu (gıda imal yerleri için)

7- Yangın ve patlamalar yönünden gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu

8- Vergi Levhası fotokopisi

9- Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Esnaf Sicil Tasdiknamesi (Şahıslar için)

10- Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil gazetesi veimza sirküleri (Şirketler için)

11- Oda Kayıt Belgesi

12- İşletme Belgesi (Bölge Çalışma Müdürlüğü)

13- Alet ve cihazların konumunu gösterir ölçekli vaziyet planı

14- ÇED Kapsamında olan yerler için ÇED Belgesi *

15- Gürültü yönetmeliğine tabii ise Gürültü İzin Belgesi*

16- Emisyon iznine bağlı yerler için belge*

17- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin(Geçiş Yolu İzin Belgesi),

18- TOSKİ uygunluk yazısı,

19-2 adet fotoğraf (Şirketler için)

10 GÜN

3

 

1- Gayrisıhhî Müessese Açma Ruhsatı Başvuru / Beyan Formu(matbu)

2- Uygun yapı kullanma izin belgesi*

3- İşyeri tapu fotokopisi

 

4

İhbar ve Şikayetler

Dilekçe

15 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

Zabıta Amirliği

 

ikinci Müracaat Yeri

Yazı işleri Müdürlüğü

İsim

Necati KIRAÇ

 

İsim

Bestami UYUTMAZ

Unvan

Zabıta Amir V.

 

Unvan

Yazı İşleri Md. V.

Adres

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kademe İçi

 

Adres

Karataş Mahallesi Kurtuluş Sokak No: 7 Toprakkale / OSMANİYE

Tel

0541 633 80 84

 

Tel

0328 633 20 03

Faks

0328 633 20 28

 

Faks

0328 633 20 28

E-Posta

-

 

E-Posta

yaziisleri@oprakkale.bel.tr